Vocational School Of Health Services

Academic Publications

Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International

 • Hasan Durmuş and Kemal Kocabaş.
  (2022) The influence of Mn nanoparticles on superconducting properties and pinning mechanism of MgB2.
  Journal Of Materials Science: Materials In Electronics ,

Published or accepted to be published in refereed journals

National

 • Hasan Durmuş.
  (2023) Türkiye’deki Optisyenlik Programlarının Tercih Edilme Durumu.
  Sağlık Hizmetleri Araştırma Dergisi , Vol. 1, No. 1,
 • Hasan Durmuş and Kemal Kocabaş.
  (2022) Investigation of microstructure, superconducting properties and pinning mechanism of nano-sized Al doped MgB2 samples.
  Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi / Türk Fizik Derneği 38. Uluslararası Fizik Kongresi Özet Kitabı
  157-157, ISBN: 978-605-83516-8-4
 • Hasan Durmuş and Kemal KOCABAŞ.
  (2021) The investigation of Mn substitution for MgB2 samples.
  TÜRK FİZİK DERNEĞİ 37.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ / TÜRK FİZİK DERNEĞİ 37.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ ÖZET BİLDİRİ KİTABI
  158-158, ISBN: 978-605-70853-0-6
 • Hasan Durmuş , Özlem Bilgili and Kemal Kocabaş.
  (2018) Investigation of superconducting properties of nano-sized Mn doped MgB2 samples.
  5th International Conference On Computational Experimental Science And Engineering / Conference Book Of 5th International Conference On Computational Experimental Science And Engineering
 • HASAN DURMUŞ , KEMAL KOCABAŞ.
  (2016) MAGNETIC BEHAVIOUR AND MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF Al DOPED MgB2 SUPERCONDUCTORS.
  Türk Fizik Derneği 32.Uluslararası Fizik Kongresi
 • Ümit KARA , Hasan DURMUŞ and Hüseyin Ozan TEKİN.
  (2014) Tıbbi Görüntüleme Programı Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri.
  8. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi Ve MR Fizik Kursu
 • Hüseyin Ozan TEKİN , Hasan DURMUŞ , İskender AKKURT and Ümit KARA.
  (2014) Monte Carlo Simülasyonu ve Tıbbi Görüntüleme Alanında Kullanılan Detektörlerin Tasarımındaki Uygulama Alanları.
  8. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi Ve MR Fizik Kursu
 • Hasan DURMUŞ , Hüseyin Ozan TEKİN , Ümit KARA.
  (2014) MgB2 Süperiletkenlerinin MR Uygulamalarına Genel Bakış.
  8. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi Ve MR Fizik Kursu
 • Hasan DURMUŞ , Kemal KOCABAŞ.
  (2011) Characterization of Cu-doped MgB2 Bulk,.
  5. Ulusal Süperiletkenlik Sempozyumu
 • Hasan DURMUŞ , Ümit KARA , Elif KAYNAKER.
  (2008) Product Operator Description of Inept+ NMR Spectroscopy for ISn (I=1/2,S=1/2) Spin System.
  6th International Student Conference Of Balkan Physical Union
 • Hasan DURMUŞ , Ümit KARA , Elif KAYNAKER.
  (2008) Molecular Structure and Vibration Spectra of Hypoxanthine.
  6th International Student Conference Of Balkan Physical Union
 • Hasan DURMUŞ , Gamze TOPRAK.
  (2007) Experimental and Theoretical Vibration Frequencies and Molecular Structure of P-Benzoquinone.
  5th International Student Conference Of Balkan Physical Union
 • Roberto Scatena , Patrizia Bottoni , Bruno Giardina Yasemin Akçay , Murat Baş.
  (2019) Advanced Mitochondrial Medicine - İleri Mitokondriyal Tıp.
  Celsus ,
  Interpreter
 • Songül Yasemin Özgün , Ezgi Oral , Hasan Durmuş , Betül Özkul , Alihan Bulgurcu , Türkan Alkan Özbay , Esra FEyzioğlu Demir and Kardem Ulaş Songül Yasemin Özgün.
  (2018) Düşlerle Bilim .
  Author
 • Songül Yasemin Özgün , Ezgi Oral , Hasan Durmuş , Betül Özkul , Alihan Bulgurcu , Türkan Alkan Özbay , Esra FEyzioğlu Demir and Kardem Ulaş Songül Yasemin Özgün.
  (2018) Düşlerle Bilim .
  Author / Editor
 • Murat Sipahi , Ufuk Vurgun , Erdoğan Pekcan Erkan , Didem Keles , Emine Kandemis , Gulgun Oktay , Nuriye Nuray Ulusu and Oguz Altungoz Zübeyde Erbayraktar.
  (2016) Laboratuvar Tıbbı: Klinik Laboratuvarda Hastalıkların Tanısı.
  Nobel Tıp Kitabevi , ISBN: 9786053352297
  Interpreter
 • Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan , Öğr. Gör. Deniz Gündem.
  (2002) Paramedikler için mesleksel beceriler.
  Author
 • Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan , Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy , Öğr.Gör. Semra Çelikli , Öğr. Gör. Nursun Üstünkarlı Baruş.
  (2002) Paramedik.
  Editor
 • Nursun üstünkarlı Prof.dr Özhan Göldeli.
  (2002) Paramedikler için EKG.
  Dokuz Eylül Yayınları , ISBN: 975-6981-49
  Author
 • Alihan BULGURCU.
  Klinik Örneklerin Alınması ve Örnek Transferinde Uyulması Gereken Kurallar.
  93-107
  Tuba DAL.
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ.
  (2023), Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-399-223-1
 • Gizem Özbudak , Nedime Hazal Döner , Öznur Usta Yeşilbalkan.
  Oxygen Therapy and Noninvasive Mechanical Ventilation.
  177-183
  Gülbeyaz Can , Zeliha Tülek.
  Medical Nursing.
  (2023), Nova Science Publishers, ISBN: 9798891131446
 • Nedime Hazal Döner , Öznur Usta Yeşilbalkan.
  Destekleyici Tedaviler: Eritropoietin, Kan Transfüzyonu, Oksijen Tedavisi.
  317-328
  Öznur Usta Yeşilbalkan , Ayşe Özkaraman.
  Olgu, Soru ve Yanıtlarla Onkoloji Hemşireliği .
  (2023), Hipokrat Kitabevi, ISBN: 978-625-7399-95-1
 • Nedime Hazal Döner , Asiye Durmaz Akyol.
  Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve İzlemi.
  Asiye Durmaz Akyol.
  Yoğun Bakım Hemşireliği.
  (2023), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 9786258103762
 • Nedime Hazal Döner , Öznur Usta Yeşilbalkan.
  Geriatrik Aciller.
  561-583
  Ayfer Karadakovan , Seda Pehlivan.
  Geriatri Hemşireliği.
  (2023), Nobel Yayınevi, ISBN: 978-625-397-736-8
 • Nedime Hazal Döner , Öznur Usta Yeşilbalkan.
  Rol ve İlişki Alanı.
  645-654
  Öznur Usta Yeşilbalkan , Ayşe Özkaraman.
  Olgu, Soru ve Yanıtlarla Onkoloji Hemşireliği .
  (2023), Hipokrat Kitabevi, ISBN: 978-625-7399-95-1
 • Rıdvan Aktan.
  Akciğer Hastalıklarında Evde Bakım.
  437-449
  Sevgi Özalevli , Rıdvan Aktan.
  AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE EGZERSİZ.
  (2022), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-8103-15-1
 • Rıdvan Aktan.
  Akciğer Hastalıklarında Tele-Tıp Uygulamaları.
  413-418
  Sevgi Özalevli , Rıdvan Aktan.
  AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE EGZERSİZ.
  (2022), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-8103-15-1
 • N. Hazal Döner.
  Akut Koroner Sendromlarda Bakım İlkeleri.
  1-9
  Serap Özer.
  Kardiyak Bakımın İlkeleri Cep Kitabı.
  (2021), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-7291-78-1
 • N. Hazal Döner.
  Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Bakım İlkeleri.
  77-82
  Serap Özer.
  Kardiyak Bakımın İlkeleri Cep Kitabı.
  (2021), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-7291-78-1
 • N. Hazal Döner.
  Aritmilerde Bakım İlkeleri.
  41-26
  Serap Özer.
  Kardiyak Bakımın İlkeleri Cep Kitabı.
  (2021), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-7291-78-1
 • Rıdvan Aktan , Sevgi Özalevli.
  Olgularla İşyerinde Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi.
  172-185
  Arif Hikmet Çımrın , Ayşe Coşku Beyan , Hande Bahadır.
  Teoriden Pratiğe İşyeri Hekimliği .
  (2021), İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN: 978-625-7291-57-6
 • Rıdvan Aktan.
  Multipl Skleroz (MS) ve Sigara.
  175-179
  Bilge Kara , Sevgi Özalevli.
  MULTİPL SKLEROZ VE FİZYOTERAPİSİ.
  (2020), Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-605-335-580-9
 • MELAHAT KIZIL.
  GERİATRİK TRAVMA.
  ALİ EKŞİ , SÜREYYA GÜMÜŞSOY.
  Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma.
  (2020), Ema tıp yayınevi , ISBN: 9786050611465
 • Hatice Şahin , Zümrüt Gedik , Huriye Toker , Ezgi Oral , Aylin Cepiş , Esin Alpöz , Banu Özveri Koyuncu and Gizem Yılmaz.
  Engellilik ve Etik.
  Hatice Şahin.
  Engellilik ve Eğitim Hakkı.
  (2017), ISBN: 978-975-441-481-3
 • Nursun Üstünkarlı.
  Karın Ağrısı ve Gastrointetinal Sistem Hastalıklarında Hastane Öncesi Acil Bakım.
  No. 1, 113-123
  Ali Ekşi.
  Hastane Öncesi Acil Bakım Cilt-I.
  (2015), Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, Vol. 1, ISBN: 978-605-84431-7-4 9
 • MELAHAT KIZIL.
  Geriatrik acillerde hastane öncesi acil bakım.
  135-166
  Alİ EKŞİ.
  Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı II.
  (2015), Kitapana, Vol. 2, ISBN: 978-605-84431-7-4 (t
 • Nursun üstünkarlı.
  vinç kazası.
  No. 1, 179-179
  Paramedik Derneği.
  hastane öncesi acil bakım.
  (2003), ecem ofset,
 • Nursun üstünkarlı.
  hastanın tasınması ve kurtarılması.
  7389-7692
  Eyüp Sabri Uçan , Deniz Gündem.
  paramedikler için mesleksel beceriler.
  (2000), dokuz eylül yayınları, ISBN: 09.7777-2800.000
 • Nursun üstünkarlı , Eyüp Sabri Uçan.
  arteriyel kan gazları.
  No. 1, 370-379
  Eyüp Sabri Uçan , Nursun üstünkarlı , Semra çelikli , Gürkan Ersoy.
  paramedik.
  (2000), ISBN: 09.7777.2800.000
 • Alihan BULGURCU.
  Düşlerle Bilim.
  No. 1, Ezgi ORAL.
  .
  (), Şener Ofset Matbaacılık, ISBN: 978-975-8789-60-3

SOCIAL MEDIA

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.