Bizi takip edin
|
EN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlığın Geliştirilmesi Projeleri

“SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJELERİ” DERSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANDEMİ DÖNEMİ PROJELERİ

BİREYLERİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ayşenur ÖZCAN & Ezgi İRKÖRÜCÜ & Hilal AKKUŞ & Özge GÜN

Bu çalışma ile İzmir’de yaşayan bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

Bu projede 6 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve 35 sorudan oluşan “Ağız ve Diş Sağlığını Korumada Doğru Bilgilerin Yeri ve Önemi” başlıklı bir anket, 40 kişi ile yapılan telefon görüşmeleri ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma ile ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmiştir.

PANDEMİ SÜRECİNDE EV EGZERSİZLERİNİN KİŞİLERİN DUYGU DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Elif YILMAZ & Figen İZZETOĞLU & Sezen ATICI & İpek KURU & Özge URALÇİN & Dilara SARILI

Bu araştırma ile; pandemi sürecinde evde kalan bireylerde egzersiz yapan ve yapmayan kişilerin duygu durum farklıklarını ölçerek evde yapılacak egzersizlerin ruh ve beden sağlığına olan faydaları konusuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Araştırmada; pandemide sokağa çıkma yasağı olan dönemde evde kalan 20 – 65 yaş aralığındaki 63 yetişkin bireye online yöntemle 17 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve Beck Depresyon ölçeği uygulanmıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR DURUM ANALİZİ

İlayda ATAMER & Büşra BİLGİN & Özlem TAYLAN

Bu araştırma, üniversitedeki eğitim-öğretim dönemlerinin adölesan dönemi sonu ve gençlik döneminin başına denk gelmesi nedeniyle üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık sorunları yaşabileceği gerçeğinden yola çıkarak cinsel sağlık bilgi düzeyini ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

 11 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve 15 sorudan oluşan “Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Durum Analizi Anketi” formları, 63 üniversite öğrencisine “Google Forms” üzerinden online bir şekilde uygulanmıştır.

EV İŞLERİNİN  EV HANIMLARININ  KAS -İSKELET  SİSTEMİ  ÜZERİNE  ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Hediye POYRAZ & Burcu GÜRSOY & Sidal KAYA & İrem KORKUT & Oktay COŞKUN

Bu araştırma ile kadınların ev işleri yaparken kullandıkları yanlış yöntemler, yanlış postür ve bilgi eksiği nedeniyle gelişebilecek kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Araştırma, pandemi dönemi nedeni ile 75 ev hanımı ile yapılan telefon görüşmeleri ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; 18 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” ve 22 soruluk  “Ev İşlerinin Ev Hanımlarında Kas -İskelet Sistemi Üzerine Etkisi” başlıklı  bir anket çalışması ile online yöntemle toplanmıştır.

GÖRME ENGELLİ BİREYİN DIŞARIDA YEMEK YEME TUTUMUNDA MENÜNÜN OKUNABİLİRLİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murat YAPICI & Doğukan BİRİNCİ & Esra AKCAN & Ramazan ÇANGAL

Bir kentin yaşanılabilir olması için o kentte yaşayan; çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi grupların yararına yönelik toplumsal hizmetlerin olması çok önemli bir unsurdur. Diğer bir önemli unsur; kentte yaşayan engelli bireylerin kamusal alanı diğer bireyler kadar rahat kullanabilmeleridir.

Bu çalışmada İzmir’de, görme engellilerin kent yaşamına katılma arzusunu karşılamaya yönelik restoranda yemek yeme tutumu araştırılmış ve menüyü okuma, sipariş verme konularında ki zorlukları tespit edilmeye çalışılmıştır.  Amaç; görme engelli bireylerin kendi başlarına sipariş verme özgürlüğü ile  “Dışarıda Yemek Yeme” alışkanlıklarını destekleyecek; Braille Alfabesi ile hazırlanmış menü konusuna dikkat çekmek, farkındalık oluşturmaktır.

Görmeyenleri Koruma Derneği (GÖRDER) üyesi 21 görme engelliye telefon görüşmeleri ile 11 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve 10 soruluk “Görme Engelli Bireyin Dışarıda Yemek Yeme Tutumunda Menünün Okunabilirliğinin Yeri Ve Önemi Anketi” uygulanmıştır.

SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUM VE ATIŞTIRMALIKLARIN SAĞLIKLI BESLENMEDEKİ YERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

Ezgi ENGİN & Gizem KARGIN & Esin YILMAZ & Irmak KORKMAZ

Beslenme; kişinin büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Beslenmenin amacı, bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi ve içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre gereksinimi olan enerji ve besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarlarda almasıdır.

Dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması gerçeğinden yola çıkarak gerçekleştirilen bu çalışma ile; sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ve atıştırmalıkların sağlıklı beslenmedeki önemini vurgulamak ve konu ile ilgili bilgilendirici materyal hazırlayarak hedef kitleye ulaşmak amaçlanmıştır.

Telefon ile gerçekleştirilen bu çalışmada 40 kişiye; 12 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” ve  21 sorudan oluşan “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği ” uygulanmıştır.

TRAFİK KAZALARINDA YARALANAN YA DA ÖLEN HAYVANLARIN YASAL HAKLARI ÜZERİNE BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI

İLAYDA İLHAN & YELİZ GÜNÇÜ & SEMANUR YILDIZ

Günümüzde sokak hayvanlarının yaşam koşullarına yönelik sorunlar ormanların katledilmesi, yeşil alanların azalması ve çarpık kentleşme sonucu, hayvanların yaşam alanları işgal edilmiş ve kentlerde sokak hayvanlarının barınabilmesi giderek zorlaşan kaotik duruma dönüşmüştür.  Bu durum içinde sokak hayvanlarının trafik kazaklarında yaralanma ya da ölüm oranları da doğal olarak önemli düzeyde artış göstermiştir.

Bu konuya dikkat çekmek amacıyla; canlı hayatının olmazsa olmazı olan hayvanlar aleminde onların haklarını koruyarak yaşam haklarına trafikte de gösterdiğimiz empati ve saygı duygusu irdelenmiştir. Araştırmamızın amacı; trafik kazalarında yaralanan ya da ölen hayvanların hakları üzerine dikkat çekmektir.

Bu araştırmada 10 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve 23 soruluk “Sokak Hayvanlarına Yönelik Bilgi ve Tutum Anketi” kullanılmıştır. Veri toplama araçları pandemi nedeni ile telefon görüşmeleri şeklinde 40 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

PANDEMİ DÖNEMİNDE HALKIN KULLANDIĞI KORUYUCU MALZEMELERİN (MASKE VE ELDİVEN) ATIK SORUNU İLE İLGİLİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Özlem GÜRGÖZ & Yağmur ÖKSÜZ

Bu çalışmanın amacı; pandemi sürecinde kullanılan koruyucu malzemelerin(maske, eldiven) kullanımı hakkında kişilerin bilgi düzeylerini ölçmek ve tıbbi atık olarak değerlendirilen bu malzemelerin atık yönetimine dikkat çekmektir.

 Çalışmada; “18 – 65 ve üstü” yaş aralığındaki 75 yetişkin bireye, pandemi süresince kullandıkları koruyucu malzemelerin (maske ve eldiven) ulaşılabilirliği, kullanılabilirliği ve atık durumunu değerlendirmek amacıyla 11 soruluk anket çalışması yapılmıştır. Veriler online toplanmıştır.

SPOR AKTİVİTELERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Halil ATEŞ & Ayşegül KONUK & Nergiz irem ÖZKAYA & Yasemin AKIN & Ayşenur UYSAL & Ataberk ÜRGÜN

Sosyal bir varlık olan insanın, toplumsallaşma sürecini hızlandırmakta bireyin kendine ve topluma faydalı, ulusal duyguları güçlü bir kişilik oluşturmasında çok önemli olan sporun ve okuma alışkanlığının birbirini destekleyici etkileşimi gerçeğinden yola çıkarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir.

İzmir Belediyesine ait Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi(BİSİM) örnek model olarak belirlenmiş ve benzer bir sistem olarak Akıllı Kitap Kiralama Sistemi(KİSİM) konusu üzerine dikkat çekmek hedeflenmiştir.  

10 sorudan oluşan “KİŞİSEL BİLGİ FORMU” ve 20 sorudan oluşan “Spor Aktivitelerinin Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerinde Etkisi ile İlgili Araştırma Anketi” İzmir ili içinde yaşayan 64 kişiye online erişim ile uygulanmıştır.

   

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.