Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

HAKKIMIZDA

Programımız 2014 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bugüne kadar 194 mezun veren programımızda halen 80 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Üniversitemizin sunduğu olanaklardan biri olan Çift Anadal Programına (ÇAP) 2 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

İlk ve Acil Yardım programının amacı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, etkin iletişim kuran, ekip içerisinde çalışabilme becerisi yüksek, sorunları fark etme ve çözme yeteneği gelişmiş, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Acil Tıp Teknikerleri (Paramedikler) hastane dışı hasta ve yaralılara tıbbi bakım sağlamak amacıyla eğitim almaktadırlar. Tıbbi ya da travmatik acil durumlarında ambulans ile hastaları taşır, bakımını yapar, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesindeki protokolleri ve hekim tarafından onaylanan ilaçları uygular. Ayrıca temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlar. Acil Tıp Teknikerleri; 112’lerde, hava (helikopter - uçak) ve deniz ambulanslarında, özel ambulans şirketlerinde, itfaiyede (AKS-110), kamu ya da özel hastanelerin triyaj ve acil servislerinde istihdam edilmektedirler. Bu bölüme gelecek öğrencilerin lise, sağlık meslek lisesi veya eşdeğer okul mezunu olması, fiziksel ve ruhsal yönden sağlam olması ve insanlara yardım etmeyi gönülden istemesi gerekir.

Eğitim programımız; sınıf içi kuramsal eğitim, laboratuvarlarda beceri eğitimi; hastane-klinik uygulamalar ve bir ambulansta denetimli alan stajı gibi kısımları içerir. Beceri eğitimi sırasında öğrencilere maket üzerinde uygulayarak veya örnek olaylar üzerinden canlandırma ile kendilerinin de rol alması sağlanarak acil tıbbi durumda karşılaşabilecekleri akut fizyolojik, psikolojik ve kritik değişiklikleri yönetmeyi öğrenirler. Eğitim kadromuz bu alanda öncü olmuş, yıllarca paramedik eğitiminde yer almış deneyimli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğrencilerin güvenli ambulans sürüş teknikleri konusunda eğitim alabilmeleri için ilk eğitim öğretim yılı sonuna kadar ehliyet alma zorunluluğu da vardır.

İlk ve Acil Yardım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “İlk ve Acil Yardım Teknikeri Ön Lisans Diploması” verilir. Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Dikey geçiş sınavı ile mezunlar hemşirelik fakülteleri, sağlık kurumları yöneticiliği bölümü ve acil yardım ve afet yönetimi bölümlerine yerleşebilmektedir.

Neden İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

Çünkü İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin hepsi mezuniyetlerinden çok kısa süre sonra istihdam edilmektedirler.
Çünkü İlk ve Acil Yardım Teknikeri; hastane dışı uygulamaları ile hayat kurtaran sağlık çalışanıdır.
Çünkü İlk ve Acil Yardım Teknikerleri; Paramedik programlarında eğitici olmak için lisans tamamlama yolunda ilk adımı atandır.
Çünkü İlk ve Acil Yardım Teknikeri; Ambulans içerisindeki ekibin lideri olma vasfını kazanmaktadır. 

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak;
  • Program gereği 2. sınıfta araç kullanmanın zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmak;
  • Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir

Programımız ile bu sürece katkı sağlamaktan mutluyuz.