Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

HAKKIMIZDA

Programımız 2015 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bugüne kadar 137 mezun veren programımızda halen 65 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Üniversitemizin sunduğu olanaklardan biri olan Çift Anadal Programına (ÇAP) 6 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının eğitim süresi iki yıldır. Programın amacı, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp bölümlerinde kullanılan Bilgisayarlı Tomografi, PET-BT, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Dijital Röntgen, Floroskopi ve Dijital Anjiyografi cihazlarını kullanabilen ve bunların bakımlarını sağlayabilen nitelikli yardımcı sağlık elemanları yetiştirmektir. Programın tüm teorik dersleri üniversitemizin teknolojik donanımlı sınıf ve laboratuvarlarında tecrübeli eğitimciler tarafından, pratik dersleri ise anlaşmalı hastanelerin ve görüntüleme merkezlerinde yapılacaktır. Bu programın eğitim süresinde öğrencilerimiz; anatomi, fizyoloji, fizik gibi temel bilim derslerinin yanı sıra tıbbi ve radyolojik terminoloji, radyolojik anatomi gibi mesleki terimlere aşina kılacak dersleri ve radyasyon güvenliği, görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımının öğrenildiği meslek dersleri ile iletişim, etik gibi mesleki uygulamaya yönelik dersleri alacaklardır. Uygulama ağırlıklı eğitimlerini yaz stajlarında yaptıkları alan uygulamaları ile pekiştirip mesleğe hazırlanacaklardır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Sağlık Teknikeri” unvanı ile programdan mezun olurlar. Programdan mezun olan öğrencilerimiz ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimine de devam edebilirler.

  • Hastalıkların teşhisinde önemli rol oynayan Radyoloji bölümünde bulunan tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanabilecek yetkin sağlık personeli ihtiyacı
  • Ülkemizdeki devlet hastanelerinin hemen hemen hepsinde Radyoloji bölümünün bulunması ve bu bölümde bulunan cihazları kullanabilecek nitelikli sağlık personel talebinin fazla olması
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükmüne veya özel işletmelere bağlı çalışabilme olanağı
  • Gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni cihazların kullanımı ile kariyer planını genişletme olasılığı
  • Çalıştığı kurum/kuruluşlarda esnek çalışma zamanı
  • Yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki üniversite ve çeşitli özel hastanelerde çalışabilme olanağı

gibi etkenler bu bölümüme olan ilgilinin artmasını sağlamıştır.

Bu alanında kariyer hedefleyenleri programımızda görmekten mutluluk duyacağız.