Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

HAKKIMIZDA

Programımız 2013 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bugüne kadar 124 mezun veren programımızda halen 43 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Çağımız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Biz de İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu değişim ve gelişime katkıda bulunmakta ve hatta öncülük etmekteyiz. İnsan sağlığı şüphesiz hayattaki en önemli unsurlardan biri. Bu inançla gösterdiğimiz hassasiyeti sağlık alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek için kullanmaktayız. Sizler de bu inanç ve duyarlılıkta iseniz bizimle birlikte yol almaya ne dersiniz?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın amacı; sağlık hizmetleri alanında kaliteli hizmet anlayışı ile alanındaki her türlü doküman (bireysel sağlık kayıtları, sağlık kurumları ile ilgili verileri içeren belgeler vb.) kaydının bilimsel kurallara uygun olarak tutulması, saklanması ve dokümanlara erişimin güvenli ve doğru biçimde sağlanması için bilgi ve belge organizasyonunda görev alacak iletişim becerisi ve sorumluluk duygusu güçlü, sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren ve çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek özellikler taşıyan mezunlar yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerimize deneyimli öğretim elemanları aracılığıyla tıbbi terminoloji, tıbbi dokümantasyon, hastane bilgi otomasyonu, büro yönetimi, klavye teknikleri, yazışma teknikleri ve sekreterlik hizmetleri gibi temel dersler verilmektedir.

Temel dersler dışında; hastalık bilgisi, sağlık kurumlarında iletişim, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği, sağlığın geliştirilmesi projeleri, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, kriz yönetimi, mesleki etik gibi seçmeli dersler ile öğrencilerimizin mesleki gelişimleri ve ayrıca kişisel gelişimleri desteklenmektedir.

Programımızın öğrencileri üniversitemizin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında eğitim uygulamaları yapma fırsatına sahiptirler. Okulumuz laboratuvar uygulamalarında da benzer hastane bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz mesleki uygulamalarına kolay uyum sağlamaktadır.

Ayrıca, üniversitemiz içinde sunulan her türlü akademik ve sosyal olanaklar, öğrencilerimiz için oluşturulmuş önemli fırsatlardır.

Bu programdan mezun olan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Tıbbi Sekreter” unvanı verilir.

Mezunlarımız;

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında; sağlık kurumu arşivlerinde, klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimleri başta olmak üzere çeşitli birimlerde, sağlık sigorta şirketlerinde, tıbbi malzeme ve ilaç firmalarında iş bulma olanağına sahiptirler.

Program mezunlarımızın, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek işletme, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık yönetimi bölümlerinde lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.

Verimli bir eğitim dönemi dileği ile…