YB 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Rehabilitasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlıklı yada hasta yaşlı bakımında ihtiyaç duyulabilecek her türlü sosyal rehabilitasyon tekniklerininin, dersi alan öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal rehabilitasyonun tanımlayabilir.
  • Yaşlıya günlük yaşam becerilerinin nasıl kazandırılacağını ögrenir.
  • Ev idaresi ve ev egzersiz programlarını öğrenir.
  • Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal ve ruhsal sorunları tanımlar.
  • Yaşlıların gereksinim ve beklentilerini nasıl ortaya çıkaracağını öğrenir.
Ders Tanımı Yaşlılık döneminde görülen yeti-yitimlerinin, işlev kayıplarının ve engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik olarak gerekli uygulamaları öğreterek yaşlı bireyin yaşam kalitesini artırabilmeyi öğrencilere öğretmeyi hedefleyen bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Sosyal Rehabilitasyona Giriş
2 Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.s 2-8
3 Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 8-12
4 Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 12-22, 82
5 Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 32-54
6 Yaşlı bakım teknikerlerinin yaşlıya yönelik tutum ve davranışları. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 56-74
7 Ev idaresi ve özel ev egzersiz programları. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 124-139
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 124- 146
10 Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal ve ruhsal sorunlar. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 152-171
11 Yaşlıların gereksinimleri ve beklentileri. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 104-117
12 Yaşlıların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA
13 .Yaşlılara yönelik hizmet modelleri. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 178-190
14 Yaşlılarda sosyal hizmetler. Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:12 (2009)
15 Genel tekrar
16 final

 

Ders Kitabı 1. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA 2. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 3. Güven Bahar, Aynur Bahar, Haluk A. Savaş, Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:12 (2009) 4. Süleyman Demirel, Türkiye’de Rehabilitasyon Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Sosyal Rehabilitasyonun Önemi ve İşlevi, Yüksek Lisans Tezi, Ocak (2001) 5.Yaşlanma, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara (2014)
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim elemanı tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
35
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
1
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
12
Final Sınavı
1
13
    Toplam
68

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest