YB 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 204
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Evde bakımın kavranması, yaşlılarda ve kronik hastalıklarda verilecek evde bakım hizmetlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Evde bakımın avantajları ve dezavantajlarını, örgütlenmesi ve yönetiminde yaşlı bakım teknikerinin rolünü açıklayabilecektir,
  • Evde Bakımda iletişim ve kişilerarası İlişkiler, etik durumları açıklayabilecektir.
  • Hastalıklarda evde bakım hizmetini açıklayabililecektir,
  • Özel durumlarda evde bakım, Evde Bakımda aile eğitimi ve teletıp uygulamalarını açıklayabilecektir.
  • evde enfeksiyon kontroüle yönelik girişimleri açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Değişen ve gelişen dünyada özellikle yaşlı bireylerde görülen kronik hastalıkların evde bakımının nasıl gerçekleştirileceğini, evde bakım organizasyonunun nasıl olacağını anlatan bir derstir. Evde bakım hizmetinde yaşı bakım teknikerinin görevleri ve evde bakımın temel ilkelerine yer verilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Evde sağlık bakımı hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve önemi. Evde Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar, Evde bakım kavramı,evde bakımın avantajları ve dezavantajları. . Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 3-24s.
2 Evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetiminde diğer sağlık personeli ve yaşlı bakım teknikerinin rolü Özer Ö. ve Şantaş F, (2012). Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı,Acıbadem üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2):96-103 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf
3 Evde Bakımda iletişim ve kişilerarası İlişkiler, etik durumlar Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 359-382 s. Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri, 159-173s.
4 Evde Bakımda enfeksiyon kontrolü, düşme ve kazaların önlenmesi Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 325-338s, 345-348s
5 Evde bakımda beslenme ve rehabilitasyon Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 287-324s.
6 Psikiyatrik bozukluklarda evde bakım Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 223-238 s.
7 Demanslı Hastada Evde bakım Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 115-122s
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Solunum sistemi hastalıklarında evde bakım Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 75-90 s.
10 Diyabetli hastanın evde bakımı. Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 127-134s.
11 Serebrovasküler hastalık sonrası yetiyitimi olan hastanın evde bakımı. Çakır Y. Ve ark (2014). Kuadriplejik bir hasta üzerinden Evde sağlık hizmetleri, Genel Tıp Dergisi, 24( Ek 2 ):39-42 Rehabilitasyon Hemşireliği (2014). Çev.Ed.: Özdemir L.veSütçü Çiçek H. Nobel Akademik Yayıncılık,Ankara,1.Basım, 215-250s.
12 Kanserli hastanın evde bakımı Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 143-158s.
13 Özel durumlarda evde bakım, Evde Bakımda aile eğitimi ve teletıp uygulamaları Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 241-275s.
14 Olgu tartışması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara.
Önerilen Okumalar/Materyaller : Özer Ö. ve Şantaş F, (2012). Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve\nFinansmanı,Acıbadem üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2):96-103,\n Çakır Y. Ve ark (2014). Kuadriplejik bir hasta üzerinden Evde sağlık hizmetleri, Genel Tıp Dergisi, 24( Ek 2 ):39-42\nReed J.ve ark. (2015). Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Çev.Ed: Ayfer Karadakovan, Nobel Akademik Yayıncılık, 1.Baskıdan Çeviri,\nhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
18
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest