YB 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlılarda Kronik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 203
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; kronik hastalığı olan bireyin bakımında nelere dikkat edileceğini ve sağlıklı bireylerde kronik hastalıklardan korunmanın nasıl olacağını kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kronik hastalıkları tanımlar.
  • Kronik sistem hastalıklarından sonra doğabilecek komplikasyonları açıklar.
  • Kronik sistem hastalıklarında yaşlı bakımının özelliklerini tanımlar.
  • Kronik hastalıklara ait belirtileri bilir.
  • • Kronik hastalıklara yönelik risk faktörlerini açıklar.
Ders Tanımı Bu ders; Kronik hastalık tanımını, özelliklerini,kronik hastalıklardan nasıl korunulacağını ve kronik hastalıklarda bakımın nasıl olacağını anlatan bir derstir. İnsan ömrünün uzaması dolayısıyla yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kronik hastalıkların görülme oranı artmıştır. Bu ders kapsamında yaşlılarla çalışan öğrencilerde kronik hastalıklara yönelik farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri, evreleri ve korunma yolları Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,193-199
2 Solunum sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,309-396
3 Solunum sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,309-396
4 Kardiyovasküler sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,407-488
5 Kardiyovasküler sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,407-488
6 Üriner sistem kronik hastalıkları ve bakım Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,541-599
7 Sindirim sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,607-653
8 ARA SINAV
9 Eklem ve Bağ Doku Hastalıkları ve Bakım Tan M. (2013). İç Hastalıkları Hemşireliği, Ed: Durna Z.497-545
10 Endokrin sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,673-708
11 Hematolojik sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,485-534
12 Sinir sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,783-858
13 Sinir sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,783-858
14 Kanserli Hastada Bakım Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,246-304
15 Genel Tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı Akdemir, N.,Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Geliştirilmiş 2.Baskı, 2005,Ankara.
Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği, 1.Baskı, 2013, Ankara.
  2. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA
  3. Doç. Dr. Dilek Aslan, Doç. Dr Murat Özbek, Geriatri ve Gerontoloji II, Rekmay, 2009, ANKARA
  4. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
17
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest