YB 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geriatrik Nöro-Psikiyatri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 108
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaşlılarda görülen psikiyatrik sorunlar ve nörolojik hastalıklar hakkında temel bilgi sahibi olmalarını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nörolojik hastalıklara ilişkin bakım gereksinimlerini ve uygulamasını öğrenir
  • Geriatrik psikiyatri ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklar.
  • Psikiyatrik hastalıklara ilişkin bakım gereksinimlerini ve uygulamasını öğrenir
  • Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olur.
Ders Tanımı Geriatrik popülasyonda sıklıkla görülen nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların anlatılmasını kapsar. Hastalara doğru yaklaşımın ve sunulan bakımın içeriğinin anlatıldığoı bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geriatrik psikiyatriye giriş.Psikiyatrik bozuklukların DSM-V'e göre sınıflandırılması Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Kişilik Bozuklukları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Nevrotik ve Psikotik bozukluklar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Organik Ruhsal Bozukluklar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Yaşlılıkta depresyon Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Yaşlılarda Alkol ve Madde Kullanım Sorunları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Yaşlılıkta Özkıyım Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV
9 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Serebrovasküler hastalıklar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Parkinson Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Epilepsi, Yaşlılıkta uyku bozuklukları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Multipl skleroz, kas hastalıkları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Alzheimer-demans Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Final final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı 1- Örnek T., Bayraktar E., Özmen E.; Geriatrik Psikiyatri; Saray Tıp Kitabevi; 1992, İzmir 2- Yüksel, N.; Ruhsal Hastalıklar; Hatipoğlu Yayınevi, 1995, Ankara. 3- Amerikan Psikiyatri Birliği : Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV). Washington DC, 1994´ten çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, 1995. 4- Tuncer,S., Bayraktar,E., Özmen,E.: Organik Mental Bozukluklar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:129, Ege Üniversitesi basımevi, Bornova-İZMIR\\n\n.Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA\\n3. PowerPoint sunumlar.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
13
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest