Bizi takip edin
|
EN

TS 225 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Akılcı İlaç Kullanımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 225
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin akılcı ilaç kullanımının önemi ve akılcı olmayan ilaç tedavisi örnekleri ile akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını öğrenmeleri, akılcı olmayan ilaç kullanımının önlenmesi, akılcı ilaç tedavisi için uygulama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akılcı ilaç kullanımının önemini açıklayabilecektir.
  • Akılcı ilaç kullanımına yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları sayabilecektir.
  • Akılcı ilaç kullanımı ve farmakoekonomik verilerin klinik durumlardaki önemini açıklayabilecektir.
  • Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını sayabilecektir.
  • Özel hasta gruplarında (yaşlılarda, çocuklarda, hamilelerde ve psikiyatride) akılcı ilaç kullanımının özelliklerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Akılcı ilaç kullanımının tanımı, ilkeleri, farmakoekonomi, klinik örnekler

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, giriş, amaç, öğrenim hedefleri
2 İlaçların uygulanma yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 İlaçların Emilimi, Dağılımı, Biyotransformasyonu, Metabolizması ve Atılımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler, İlaç Etkileşimleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Akılcı İlaç Kullanımı Nedir Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Türkiye’de ve Dünyada Akılcı İlaç Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Sağlık Hizmeti Sunanların ve Hizmet Alanların Akılcı İlaç Kullanımındaki Rolleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Farmakoekonomi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Özel Hasta Grubunda Akılcı İlaç Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Olgu Tartışmaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Olgu Tartışmaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Nafiz Akman, Özgür Sürenkök. Hidroterapi ve akuatik rehabilitasyon. Haberal Eğitim Vakfı, 2006
Önerilen Okumalar/Materyaller Prof.Dr. Zeki Karagülle. Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevi, 2002

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.