TS 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastalık Bilgisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 220
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlık ve hastalık kavramlarının tanımlanması, bu kavramları etkileyen faktörleri ve sistemlere ait hastalıkların öğrenilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık ve hastalık kavramını tanımlayabilecek
  • Sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi kurabilecek
  • Sağlık ve hastalık kavramlarını etkileyen faktörleri açıklayabilecek
  • Hastalıkların teşhisinde hikaye alma ve fiziksek muayenenin önemini açıklayabilecek
  • Hastalıklara ait bulgu ve belirtileri tanımlayabilecek
  • İnsan vücudundaki sistemlerin çalışma mekanizmasını ve hastalıklarını tanıyabilecek
  • Hastalıkların tanı ve tedavi yollarını tanıyabilecek
Ders Tanımı Hastalık bilgisi, kas iskelet sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, ürogenital sistem hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık ve Hastalık Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 43-59
2 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 393-407
3 Solunum Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 185-207
4 Dolaşım Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 207-237
5 Sindirim Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 263-321
6 Kan Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 250-263
7 Üriner Sistem ve Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 321-345
8 Arasınav
9 Sinir Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 419-475
10 Endokrin Sistem Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 345-385
11 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 407-419
12 Kanserler Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 149-185
13 Geriatrik bakım Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 121-135
14 Terminal Dönemdeki hastaya bakım Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 135-143
15 Metabolizma hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 385-393
16 Final

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
16
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest