Bizi takip edin
|
EN

TS 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Girişimcilik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 211
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yeni ekonomi de en yüksek katma değeri yaratan unsurlar girişimcilik ve inovasyondur. Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek sağlanabilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Girişimcilik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  • İş planı kavramını ve iş planı öğelerini tanımlayabilecek,
  • Bir iş fikri yaratmanın tekniklerini kullanabilecek,
  • Bir iş fikri ile ilgili pazarlama, finansal, üretim, yönetim planlaması yapabilecek,
  • İş planı hazırlayabilecek ve etkili bir şekilde sunabilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında temel işletmecilik bilgiler ve teorilerinin yanı sıra. girişimcilik, yenilikçi iş fikirleri yaratma ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Girişimcilik Kavramı ve Temelleri Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
2 İşletme Kavramı, İşletme Fonksiyonları, Türleri, Mali Ve Hukuki Sorumlulukları Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
3 Girişimcilik Süreci Yenilikçi İş Fikri Geliştirme Yaratıcılık ve İnovasyon Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
4 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri: Pazar araştırması Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
5 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri: Pazar araştırması Pazarlama planına yönelik atölye çalışması Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
6 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri: Üretimin planlanması Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
7 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri: Üretimin Planlanması Üretim Planına Yönelik Atölye Çalışması Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
8 Arasınav
9 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri Yönetim Planı Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
10 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri Yönetim Planı Yönetim planına yönelik atölye çalışması Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
11 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri Finansal Planı Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
12 İş Planı Kavramı ve İş Planı Öğeleri Finansal Plan Finansal plana yönelik atölye çalışması Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
13 İş Planı Sunumu Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
14 İş Planı Sunumu Öğretim Görevlisinin Sağlayacağı Kaynaklar/ KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları
15 Genel tekrar
16 FİNAL

 

Ders Kitabı

KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları KOSGEB Girişimcilik Eğitim Notları Dersi veren öğretim görevlisinin notları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Anadolu Üniversitesi yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
5
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
-
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
81

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.