Bizi takip edin
|
EN

TS 114 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Biyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 114
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin biyolojinin temel konuları hakkında bilgi edinmesi; hücrenin yapısı, fonksiyonu ve temel genetik konularını kavraması , hücrede metabolizma ve enerji üretimini anlayabilmesi, hücre yaşlanmasında etkili olan mekanizmalar hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde biyolojik olayları kavrama ve yorumlayabilir
  • Yaşamın ve canlı hücrenin temel özelliklerini, biyomoleküllerin yapısı ve işlevini açıklayabilir
  • Hücre, hücre zarı ve organellerin yapısını ve işlevleri ile hücre metabolizmasını açıklayabilir
  • Hücre döngüsü ve regülasyonunu tanımlayabilir
  • Hücre yaşlanmasında etkili olan mekanizmaları öğrenir ve arasında ilişki kurabilir
Ders Tanımı Bu ders, temel biyolojik ve genetik bilgiler ile Hücrenin yapısı ve işlevi, yaşlanmanın moleküler mekanizması, nedenleri, yaşlanma ile meydana gelen morfolojik ve fizyolojik..değişimlere ilişkin bilgileri içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Canlıların Ortak Özellikleri
2 Canlıların Moleküler Yapısı Campbell sy; (26-27) Yaş. Tem. Kur sy; (21-27)
3 Canlılarda Biyomoleküller Yaş. Tem. Kur sy; (30-60) Campbell sy; (27-36)
4 İnsan Hücresinin yapısı ve işlevi Campbell sy; (108-125) Yaş. Tem. Kur sy; (67-99)
5 DNA, RNA ve Protein sentezi Campbell sy; (6-7) Yaş. Tem. Kur sy; (405-461)
6 Metabolizma ve Enerji Üretimi Yaş. Tem. Kur sy; (108-124)
7 Hücre Döngüsü ve Regülasyonu Yaş. Tem. Kur sy; (146-154; 244-260)
8 Ara Sınav
9 Hücresel İletişim ve Sinyalleşme Campbell sy; (197-207)
10 Hücrede Homeostaz ve Ölüm Mekanizması Ek Kaynak 1
11 Hücre Yaşlanması ve Etkili olan mekanizmalar Ek Kaynak 2
12 Telomerlerin Hücre Yaşlanmasındaki Etkileri Ek Kaynak 3
13 Mitokondrial Hasarın Hücre Yaşlanmasındaki Etkkisi Ek Kaynak 2
14 Serbest Radikallerin Hücre Yaşlanmasına Etkisi Ek Kaynak 4
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
  • Campell Biyoloji, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Lisa A. Urry, Jane B. Reece, Robert B. Jackson, Urry Michael L. Cain, Çeviri:ed: Ertunç Gündüz, İsmail Türkan, Palme yayıncılık, 2023
  • Yaşamın Temel Kuralları Cilt: I, Kısım I: Genel Biyoloji / Genel Zooloji, Ali Demirsoy, Meteksan A.Ş., Ankara, 14. Baskı, 1999.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ek Kaynak 1: Hücre Ölüm Mekanizmaları

Zuhal Hamurcu; Türkiye Klinikleri; 2022. P.39-47

Ek Kaynak 2 Yaşlanmanın moleküler temelleri

ISSN 1012-2354, Cilt:30, Sayı:2. Mart-2014

Ek Kaynak 3: Telomerlerin Yaşlanma ve Kanser İlişkisindeki Rolü

Merve Güneri Yıldız, Sümer Aras, Demet Cansaran Duman

Ek Kaynak  4: Oksidatif Stres ve Yaşlanma

10.4274//dermatoz.galenos.2021.68077

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
22
0
    Toplam
68

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.