TS 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Fizik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 109
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri temel fizik bilgilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vektörel ve skaler büyüklükleri açıklayabilir
  • Kuvvet kavramını ve Newton hareket yasalarını açıklayabilir
  • Enerjinin çeşitlerini tanımlayabilir
  • Elektromanyetik dalgaların ilkelerini açıklayabilir
  • Esneklik ve denge kavramını yorumlayabilir
Ders Tanımı Bu ders; Vektör ve Skaler Kavramı, Kuvvet, Hareket Denklemleri, Momentum, Enerji Çeşitleri, Sıcaklık ve Isı, Dalga Hareketi, Young Modülü, Elektrik ve Manyetizma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel Büyüklükler, Ölçme ve Vektörler Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 3 – 22
2 Kinematik Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 31 – 70
3 Dinamik * Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 93 – 115 * Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 1 – 23
4 İş, Güç ve Enerji * Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 129 – 146 * Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 24 – 40
5 Momentum ve Kütle Merkezi Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 158 – 213
6 Katıların Esnekliği Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 64 – 70
7 Sıvılar ve Gazlar Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 71 – 83
8 Arasınav
9 Dalgalar ve Özellikleri Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 103 – 137
10 Durgun Elektrik * Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 227 – 257 * Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 138 – 148
11 Elektriksel Potansiyel Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 265 – 280
12 Elektrik Akımı Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 307 – 332
13 Manyetizma Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 341 – 332
14 Elektromanyetizma Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 189 – 211
15 Genel değerlendirme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı

Genel Fizik I – II, Kamil Temizyürek, Nobel Yayıncılık, 2014

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
2
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
18
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest