TS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Farmakoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 102
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yollarını tanımlayabilecektir.
  • İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecektir.
  • İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilecektir.
  • Yaşlı bakımda sık kullanılan sistem ilaçlarını (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, genitoüriner sistem, sinir sistemi, endokrin sistemi) tanımlayabilecektir.
  • Yaşlı bakımda sık kullanılan ilaçların etkilerini ve yan etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Genel farmakoloji, antibiyotikler, sinir sistemini etkileyen ilaçlar , kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları , endokrin sistem ilaçları, analjezik, kas iskelet sistemi ilaçları ve yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve advers reaksiyon bildirimini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Genel Farmakoloji I Farmasötik şekiller Katı farmasötik şekiller Sıvı farmasötik şekiller Yarı katı farmasötik şekiller Galenik preparatlar Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
2 Genel Farmakoloji II İlaçların uygulanma yolları Lokal veriliş yolları Sistemik veriliş yolları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
3 Genel Farmakoloji III İlaçların Emilimi, Dağılımı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
4 Genel Farmakoloji IV İlaçların Metabolizması ve Atılımı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
5 Genel Farmakoloji V İlaçların etkisini değiştiren faktörler İlaç etkileşimleri Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
6 Kardiyovasküler sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 61-81 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
7 Kardiyovasküler sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 127-167 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Solunum sistemi ilaçları. Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 121-127 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
10 Gastrointestinal Sistem İlaçları. Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 191-223 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
11 Sinir Sistemi ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 103-127 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
12 Endokrin sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 191-223 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
13 Antimikrobiyal ilaçlar Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 205-210 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
14 Kas iskelet sistemi ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 153-185 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
15 Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve advers reaksiyon bildirimi Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller

Kayaalp, S.O.(2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji (12.baskı). Ankara : Pelikan Yayıncılık.

Prof.Dr. Öner Süzer, Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tip Kitabevi 2002

Doç. Dr. Zafer Güney, Farmakoloji; Klinisyen Tıp Kitabevleri ve Nobel Tıp Kitabevleri, 2004

Howlan, Mycek, Çevirmen: Prof.Dr. Filiz Onat, Doç.Dr. Zafer Gören, Doç.Dr. Atila Karaalp, Lippincott Farmakoloji. Nobel Tıp Kitabevi,

2009 Doç.Dr. Haki Kara. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji. Göktuğ basın yayın dağıtım pazarlama, Amasya, 2007

Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
15
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest