Bizi takip edin
|
EN

FYT 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yüzeyel Anatomi ve Palpasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 210
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Gösterip yaptırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin insan vücudundaki yapıların fonksiyonel anatomisini ve palpasyonunu öğretmek ve uygulatmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan vücudundaki önemli kemik noktaları tanıyıp ve doğru şekilde bulabilecektir.
  • İnsan vücudundaki önemli kasları tanıyıp yerini tespit edebilecektir.
  • Ekstremite ve gövdedeki yüzeyel kasların fonksiyonlarını sayabilecektir.
  • Palpasyon yöntemlerini kullanarak dokunduğu bölgedeki yapıları birbirinden ayırt edebilecektir.
  • Palpe ettiği bölgeye göre kişiye uygun en doğru pozisyonu tasarlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders insan vücudunun yüzeyel anatomisinin öğretilmesi ve palpasyonunun uygulatılmasını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve İçeriği
2 Yüzeyel anatomi ve palpasyon tekniklerine giriş Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 2-20
3 Palpasyon ile farklı dokuları tanıma Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 2-20
4 Omuz yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 75-121
5 Dirsek önkol ve el yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 125-182
6 Dirsek önkol ve el yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 125-182
7 Baş, boyun ve yüz yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 187-243
8 Ara Sınav
9 Gövde yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 247-302
10 Pelvis, uyluk yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 307-366
11 Diz yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 307-366
12 Baldır, ayak bileği yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 371-418
13 Ayak yapıları ve palpasyonu Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon, 2015 371-418
14 Genel tekrar, Tartışma
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon Ankara : Nobel Tıp Kitabevleri, 2015 ISBN 0-7817-7404-7

Önerilen Okumalar/Materyaller

Cael C. Fonksiyonel anatomi : manuel terapistler için kas iskelet anatomisi, kinezyoloji ve palpasyon Ankara : Nobel Tıp Kitabevleri, 2015 ISBN 0-7817-7404-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Portfolyo
0
Ödev
1
9
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.