Bizi takip edin
|
EN

FYT 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortez ve Protez
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 207
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin ortez ve protezlerin tanımı, özellikleri ve kullanım amaçları konusunda bilgi edinmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ortezlerin kullanım amaçlarını ve özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Üst ve alt ekstremiteortezlerinin hangi patolojilerde kullanıldıklarını açıklayabilecektir.
  • Ortezlerinin çeşitlerini sayabilecektir.
  • Üst ve alt ekstremite protezlerinin kullanım amaçlarını sayabilecektir.
  • Protez çeşitlerini, avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; üst ekstremite ortezlerinin kullanım amaçları,parmak splintleri, el-elbileği splintleri, dirsek splintleri, omuz ortezleri, alt ekstremite ortezleri, gövde ortezleri, alt ekstremite ampütasyon seviyeleri, protez ayaklar, dizaltı protezleri, diz dezartikülasyon protezleri, dizüstü protezler, kalça dezartikülasyon protezleri, üst ekstremite ampütasyon seviyeleri, üst ekstremite protezlerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortez ve Proteze Giriş Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
2 Üst ekstremite ortezleri I Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
3 Üst ekstremite ortezleri II Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
4 Alt Ekstremite Ortezleri I Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
5 Alt Ekstremite Ortezleri II Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
6 Kranial Ortezler Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
7 Spinal Ortezler Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
8 Ara Sınav
9 Amputasyon Seviyeleri Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
10 Kalça Protezleri Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
11 Dizüstü Protezler Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
12 Dizaltı Protezler Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
13 Protez Ayaklar Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
14 Dış İskeletler Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
15 Kalça ve Diz Endoprotezleri Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3 Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık. 2020. ISBN: 978-605-7874-44-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve Cilt 2. 2019. Hipokrat Yayıncılık. ISBN: 978-605-9160-23-0

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
107

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.