FYT 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareket Sistemi Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 203
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, hareket sistemi hastalıklarını sınıflayarak, oluşum mekanizmalarını anlamaları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareket sistemi hastalıkları ile ilgili terminolojik kelimeleri açıklayabilecek,
  • Hareket sistemi hastalıkları ile ilgili semptomları sıralayabilecek
  • Hareket sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan elektrofiziksel modaliteleri sıralayabilecek,
  • Hareket sistemi hastalıkları ile ilgili literatür derlemesi oluşturabilecek,
Ders Tanımı Bu ders: Hareket sistemi hastalıklarıyla ile ilgili temel kavramlar ve tanımları, kırık tanımı, oluşumu, sınıflandırılması, iyileşmesi ve tedavisini, yumuşak doku yaralanması, eklem patolojilerini, metabolik kemik hastalıklarını ve tedavilerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanımı
2 Hareket Sistemi Hastalıklarının Nedenleri Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
3 Kırık ve Patomekaniği McRae R, Ortopedi ve Kırıklar El Kitabı, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008
4 Yumuşak Doku Hastalıkları Patomekaniği McRae R, Ortopedi ve Kırıklar El Kitabı, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008 Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016 Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011
5 Omuz Kuşağı Hastalıkları Ve Patomekaniği Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016 Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011
6 Dirsek Eklemi Hastalıkları Ve Patomekaniği Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
7 El-El Bileği Hastalıkları Ve Patomekaniği Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
8 Ara Sınav E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları, Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013, McRae R, Ortopedi ve Kırıklar El Kitabı, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008 Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016 Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011
9 Kolumna Vertebralis Hastalıkları Ve Patomekaniği Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
10 Kalça Eklemi Hastalıkları Ve Patomekaniği Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
11 Diz Eklemi Hastalıkları Ve Patomekaniği Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
12 Ayak-Ayak Bileği Hastalıkları Ve Patomekaniği Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013
13 Hareket Sistemi Hastalıklarında Kanıta Dayalı Elektrofiziksel Uygulamalar I Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016 Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011
14 Hareket Sistemi Hastalıklarında Kanıta Dayalı Elektrofiziksel Uygulamalar II Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016 Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları, Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013, McRae R, Ortopedi ve Kırıklar El Kitabı, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008 Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016 Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011

 

Ders Kitabı 1. Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016, 2. Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011, 3. Yıldırım M, Hareket Sistemi Anatomisi, Nobel Tıp, Ankara, 2016, 4. Süzen B, Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinezyoloji, Nobel Tıp, Ankara, 2013, 5. Algun C, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2. Baskı, Nobel Tıp, Ankara, 2013, 6. Yakut E, Kanıta Dayalı Elektroterapi, Pelikan Kitabevi, Ankara, 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. E-Kaynaklar, 2. Powerpoint Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest