FYT 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizik Tedavi Yöntemleri ve Prensipleri IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 202
Bahar
2
12
8
11

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle amaçlanan; terapötik amaçla kullanılan elektrik akımlarının akım özelliklerini, kullanım biçimleri, oluşturdukları klinik etkiler ve uygulama şekillerinin teorik ve pratik alanlarda anlatım ve öğretilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektroterapi modalitelerinin akım özellikleri ve etki mekanizmaları hakkındaki güncel bilgileri, cihazların bakımı ve gerekli ayarlamaların yapılmasında kullanabilecek,
  • Uygulama yapılacak tedavi bölgesi için uygun elektrod seçimini ve patolojiye göre ergonomik pozisyonlamayı yapabilecek,
  • Uygulama sırasında sorunları tanımlayabilecek ve yaratıcı çözümlerle tedaviyi uygun bir şekilde yapabilecek,
  • Hasta, hasta yakınları, çalışma arkadaşları ve idare ile doğru ve açık iletişim sağlayabilecek,
  • Tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve sonrasında iş güvenliği, çevre koruma kurallarının gerekliliklerini yerine getirebilecek,
Ders Tanımı Bu dersin içeriği; düz akım ve kesikli düz akımın varyasyonları, kas kuvvetlendirmesinde ve yara iyileşmesinde kullanılan akım çeşitleri, elektroterapi modalitelerinin patolojilere göre farklılıklarıdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve İçeriği
2 Rus Akımı +Uygulama Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı, 79-85
3 Yüksek Voltajlı Kesikli Galvanik Stimulasyon +Uygulama Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı, 109-119
4 Yüksek Yoğunluklu LAZER+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
5 Su İçi Uygulamalarda Elektroterapi+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
6 Kas Stimulasyonunda Elektroterapi+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
7 Yara İyileşmesinde Elektroterapi+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
8 Ara Sınav E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları, Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı
9 Ağrı Tedavisinde Elektroterapi+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
10 Patolojilere Göre Elektroterapi Uygulamaları I+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
11 Patolojilere Göre Elektroterapi Uygulamaları II+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
12 Patolojilere Göre Elektroterapi Uygulamaları III+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
13 Patolojilere Göre Elektroterapi Uygulamaları IV+Uygulama E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
14 Dersin Gözden Geçirilmesi E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları
16 Final Sınavı E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları, Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı

 

Ders Kitabı

- Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı 

Önerilen Okumalar/Materyaller

E-Kaynaklar,

Powerpoint Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
12
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
311

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest