Ders İçerikleri - Fizyoterapi (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

FYT 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizik Tedavi Yöntemleri ve Prensipleri III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 201
Güz
3
12
9
12

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle amaçlanan; terapötik amaçla kullanılan elektrik akımlarının akım özelliklerini, kullanım biçimleri, oluşturdukları klinik etkiler ve uygulama şekillerinin teorik ve pratik alanlarda anlatım ve öğretilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektroterapi modalitelerinin akım özellikleri ve etki mekanizmaları hakkındaki güncel bilgileri, cihazların bakımı ve gerekli ayarlamaların yapılmasında kullanabilecek,
  • Uygulama yapılacak tedavi bölgesi için uygun elektrot seçimini ve patolojiye göre ergonomik pozisyonlamayı yapabilecek,
  • Uygulama sırasında sorunları tanımlayabilecek ve yaratıcı çözümlerle tedaviyi uygun bir şekilde yapabilecek,
  • Hasta, hasta yakınları, çalışma arkadaşları ve idare ile doğru ve açık iletişim sağlayabilecek,
  • Tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve sonrasında iş güvenliği, çevre koruma kurallarının gerekliliklerini yerine getirebilecek,
  • Fizyoterapi alanında mesleki yasal zorunluluklara uygun, sosyal, kültürel ve evrensel etik değerleri dikkate alarak uygulamaları yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriği; düz akım ve kesikli düz akımın varyasyonları, kas kuvvetlendirmesinde ve yara iyileşmesinde kullanılan akım çeşitleri, elektroterapi modalitelerinin kanıta dayalı olarak birbirleri ile karşılaştırılması ve uygulanmasıdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve İçeriği
2 Fizyoterapide Terminoloji Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 7-13
3 Enterferansiyel Akım Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 69-79
4 Diadinamik Akımlar Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 61-69
5 Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 243-251
6 Nöromusküler Elektrik Stimülasyonu Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 119-127
7 Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 145-165
8 Ara Sınav
9 Elektrik Şoku Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 251-257
10 Biyofeedback Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2019; 3. Baskı, 231-243
11 Traksiyon Razak Özdinçler A, Elektroterapi ve Fiziksel Modaliteler: Kanıtlar ve Olgular Eşliğinde. İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020; 1. Baskı, 363-373
12 Mikroakım Razak Özdinçler A, Elektroterapi ve Fiziksel Modaliteler: Kanıtlar ve Olgular Eşliğinde. İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020; 1. Baskı, 315-325
13 Klinik Uygulamalarda Kullanılan Güncel Elektrofizyoterapi Yaklaşımları I Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı, 13-97
14 Klinik Uygulamalarda Kullanılan Güncel Elektrofizyoterapi Yaklaşımları II Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı, 13-97
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı  ISBN: 978-605-9160-03-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Şimşek N, Kırdı N. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar. Hipokrat Kitabevi, 2016; 2. Baskı ISBN: 978-605-9160-03-2

Razak Özdinçler A, Elektroterapi ve Fiziksel Modaliteler: Kanıtlar ve Olgular Eşliğinde. İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020; 1. Baskı ISBN:978-605-7607-37-9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
5
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
12
192
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
348

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.