FYT 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kinezyoloji ve Biyomekanik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 106
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, hareketi ve harekette rol oynayan kas, kemik, eklem, bağ ve tendonların yapısı ve mekaniğini açıklamak, günlük yaşamda bu dokulara binen streslerin kavranmasını sağlamak, dokuların streslere vereceği cevapları ayırt edebilmek, doku patolojilerinde görülen değişiklikleri listelemek ve özümsemek; denge, gravite merkezi, ağırlık taşıma kavramları ve biyomekanik prensiplerin hareket ile ilişkilerini yorumlamak, bunlara yönelik örnekler oluşturma ve sorgulamak; normal yürüyüş özelliklerini ve analizlerini açıklamak, patolojik yürüyüşte gözlenen değişiklikleri listelemek ve ayırt edebilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareket ile ilgili mekanik prensipleri sınıflayabilecek, bu prensipleri insan hareketlerinin analizinde kullanmayı öğrenebilecek,
  • Vücut eklemlerin fonksiyonlarını, mekaniğini ve eklemle ilgili problemlerin oluş mekanizmalarını yorumlayabilecek, gerekli bilgileri seçerek, pratikte problem çözme becerisi geliştirebilecek,
  • Denge, ağırlık aktarma ve oryantasyon düzlemlerine yönelik bilgileri tanımlayabilecek,
  • Fonksiyonel hareket analiz yöntemlerini öğrenebilecek ve yorumlayabilecek,
  • Normal ve patolojik yürüyüş özelliklerini ve analizleri tanımlayabilecek, kompanzasyon mekanizmalarını listeleyebilecek.
Ders Tanımı Bu ders; hareket ve mekanik prensipler, kemik, kas, kollajen ve kıkırdak dokunun mekanik özellikleri ve patomekaniği, vücut eklemlerinin özellikleri, denge, oryantasyon, düzlemleri ve koordinatları, normal ve patolojik yürüyüş nedenlerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareket ve mekanik prensipler, temel kavramlar ve araştırma alanları, Newton yasaları ve biyomekanide uygulama prensipleri Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.1, 2016, Ankara
2 Kemik yapıları, doku mekaniği, kemiğin kanunları ve yüklenme prensipleri, eklem özellikleri, Eklemde oluşan koruyucu hareketler, eklemlerin sınıflandırılması, kemik patolojileri ve kemiğin patolojik durumlara uyumu Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.35-90, 2016, Ankara
3 Kas yapıları, anatomik ve fizyolojik özellkileri, çalışma mekanizmaları, kas hareket analiz yöntemleri, elektromyografi, günlük aktivtede kasların kullanımı Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.129-164, 2016, Ankara
4 Kollajen doku mekaniği ve patomekaniği, kıkırdak doku mekaniği ve patomekaniği, yüklenmelerde kollajen ve kıkırdak dokunun adaptasyonu Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.185-244, 2016, Ankara
5 Omuz kompleksi-kol-dirsek- el mekaniği Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.565-601, 2016, Ankara
6 Pelvis-kalça-diz-ayak/ayak bileği mekaniği ve patomekaniği Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.453-504, 2016, Ankara
7 Kolumna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği, yorgunluk ve kontraktürün biyomekaniksel olarak yorumlanması Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.333-422, 2016, Ankara
8 Ara Sınav E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları, Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; 2016, Ankara
9 Denge ve gravite merkezi, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar, maddelerin gücü Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.287-332, 2016, Ankara
10 Gözlemle ve ayak izi ile yapılan yürüyüş analizi, bilgisayarlı yürüyüş analizörleri, fonksiyonel hareket analiz yöntemleri Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.287-332, 2016, Ankara
11 Sağlıklı, genç, çocuk ve yaşlılarda yürüyüşün değerlendirilmesi ve analizi, patolojik durumlarda ve engellilerde yürüyüşün değerlendirilmesi Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.287-332, 2016, Ankara
12 Normal yürüyüş, normal yürüyüşün kinetik ve kinematik analizi Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.287-332, 2016, Ankara
13 Patolojik yürüyüş, patolojik yürüyüşün kinetik ve kinematik analizi Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.287-332, 2016, Ankara
14 Yürüyüş açısından alt ekstremite eklemlerinin mekaniği ve patomekaniği, yürüyüş açısından üst ekstremite eklemlerinin mekaniği ve patomekaniği Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; s.287-332, 2016, Ankara
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı E-Kaynaklar, Powerpoint Sunumları, Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; 2016, Ankara

 

Ders Kitabı Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; 2016, Ankara
Önerilen Okumalar/Materyaller E-kaynaklar, Power point Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
1
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
1
10
    Toplam
74

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest