Ders İçerikleri - Fizyoterapi (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

FYT 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Egzersiz Fizyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 105
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin egzersiz tipleri, özellikleri ve egzersiz sırasında vücutta meydana gelen değişiklikleri kavraması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Egzersizin solunum sistemi ve dolaşım sistemi üzerine etkilerini açıklayabilecektir.
  • Bedensel aktivite sırasında meydana gelen hormanal değişiklikleri sayabilecektir.
  • Değişik ortam koşullarında ,egzersiz sırasında meydana gelen değişiklikleri sıralayabilecektir.
  • Hareket sisteminin normal fonksiyonunu açıklayabilecektir.
  • Egzersiz ve sürat antrenmanlarının fizyolojik temelini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı İskelet Kasları ve Egzersiz,Hareketin Kontrolü,Enerji,Egzersiz ve Solunum Sistemi,Dolaşım Sistemi ve Egzersize Uyum,Egzersizde Hormonal Uyumlar,Beslenme ve Sportif Performans,Sporda Doping, Sporda Ergojenik Yardım,Dayanıklılık ve Sürat Antrenmanlarının Fizyolojik Temeli,Değişik Ortam Koşullarında Egzersiz,Kadın ve Spor,Egzersiz Fizyolojisi Ölçüm Yöntemleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı,Giriş,Amaç,Öğrenim Hedefleri
2 Enerji Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 3-33
3 Spor Aktiviteleri sırasında Enerji Kullanımı ve Enerji Üretimi için Gerekli Besin Maddeleri Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 33-43
4 Kas sistemi ve Egzersiz Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 43-61
5 Sinir sistemi ve Egzersiz Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 61-81
6 Kardiyovasküler sistem ve Egzersiz Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 81-99
7 Solunum sistemi ve Egzersiz Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 99-126
8 Ara Sınav
9 Antrenman Adaptasyonları 1 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 126-151
10 Antrenman Adaptasyonları 2 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 151-178
11 Toparlanma süreci Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 178-215
12 Sporda Ergojenik Yardım Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 215-236
13 Değişik Ortam Koşullarında Egzersiz Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 236-257
14 İş, güç ve enerji harcanmasının ölçülmesi Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez Sayfa; 257-277
15 Genel Tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Kitabı; Prof.Dr.Gül Tiryaki Sönmez

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
13
13
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.