FYT 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Masaj Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 104
Bahar
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Masajın mekanik ve fizyolojik etkilerini açıklayabilecektir
  • Klasik masaj tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Klasik masajın endikasyon ve kontraendikasyonlarını açıklayabilecektir.
  • Masaj uygulasında vücut mekaniklerini bilecek ve uygulayacaktır
  • Masaj uygulamasında genel prensipleri sıralayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders kapsamında masaj uygulamasında genel prensipler, masaja hazırlık, masaj uygulamasında vücut mekanikleri, masaj hareketleri, masaj ekipmanları ve tedavi ortamı, Klasik masaj uygulamaları, alt ekstremite masajı, üst ekstremite masajı, sırt masajı, karın masajı,yüz masajı konuları bulunmaktadır. Ders teorik ve uygulama olarak işlenmektedir. Uygulama dersinde öğrenciler, uygun kıyafetlerle klasik masaj tekniklerini birebir uygulayarak öğrenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Masajın tanımı ve tarihsel gelişimi Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 15-21
2 Masajın Etkileri Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 22-34
3 Masajın kullanım alanları ,endikasyonları ve kontraendıkasyonları Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 47-50
4 Masaj uygulamasında genel prensipler,vücutmekanikleri,masajekipmanları,tedavi ortamı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 53-65
5 Klasik masaj teknikleri ve masaj hareketleri Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 67-82
6 Uyluk masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 82-89
7 Alt bacak masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 89-94
8 Ayak-Ayak bileği masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 94-101
9 Ara Sınav Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi
10 Üst ekstremite masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 101-114
11 El-el bileği masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 114 -118
12 Sırt masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 118-138
13 Karın masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 138-142
14 Yüz bölgesi masajı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi, sayfa: 142-148
15 Genel Tekrar Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi
16 Final sınavı Prof. Dr. İnci Yüksel, Masaj teknikleri, alp yayınevi

 

Ders Kitabı Prof. Dr. İnci Yüksel. Masaj Teknikleri. Seçkin Kitabevi, 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest