Bizi takip edin
|
EN

FYT 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidroterapi ve Balneoterapi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 103
Güz
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin hidroterapi ve balneoterapi ile ilgili temel kavramlar ve tanımları, hidroterapi endikasyonları ve kontraendikasyonlarını, hidroterapi yöntemlerini, balneoterapi yöntemlerini, kaplıca sularının özelliklerini, kaplıca tedavisi ve uygulama yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Su içi egzersiz yöntemlerini sayabilecektir.
  • Kaplıca tedavisinin etkilerini tanımlayabilecektir.
  • Suyun fizyolojik etkilerini ve su ile ilgili kanunları açıklayabilecektir
  • Hidroterapi ve balneoterapi yöntemlerini ve etkilerini açıklayabilecektir
  • Hidroterapi ve balneoterapinin endikasyon ve konraendikasyonlarını karşılaştırabilecektir
Ders Tanımı Bu ders hidroterapi uygulama yöntemlerini, yönteminlerin endike/kontraendike olduğu durumları ve kişiye göre uygun hidroterapi yöntemini düzenleme bilgilerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı,giriş,amaç,öğrenim hedefleri
2 Hidroterapinin tanımı,suyun fizyolojik etkiler Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.179-188
3 Hidroterapi yöntemleri hidroterapinin tehlike ve komplikasyonları Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi, Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.189-202
4 Daldırma banyoları,ılık banyolar,zıt banyolar Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi, Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.189-202
5 Mekanik uyarı ile su uygulamaları Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi, Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.211-218
6 Havuz tedavisinin fizyolojik etkileri Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.179-188
7 Havuz tedavisi ve Su içi Egzersiz Yöntemleri Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.301-308
8 Ara Sınav
9 Balneoterapi Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.277-289
10 Balneoterapi-Peloidoterapi Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.277-289 ve 309-316
11 Türkiye 'de ve Dünyada balneoterapi Termal Turizm-Mustafa Altındiş S.1-5
12 Kardiyovasküler ve romatizmal hastaliklarda hidroterapi Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.235-246 ve 247-254
13 Nörolojik hastaliklarda hidroterapi Pediatride hidroterapi Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.254-266
14 Nörolojik hastaliklarda hidroterapi Harutluoğlu H. Isı,Işık ve Hidroterapi,Hipokrat Yayıncılık. 2022; 2. Baskı.254-266
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Hülya Harutoğlu. Isı, Işık ve Hidroterapi. Hipokrat yayıncılık,2016 ISBN : 9786059160377

Nafiz Akman, Özgür Sürenkök. Hidroterapi ve akuatik rehabilitasyon. Haberal Eğitim Vakfı, 2006 ISBN: 9789757692591

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.