FYT 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidroterapi ve Balneoterapi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 103
Güz
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin hidroterapi ve balneoterapi ile ilgili temel kavramlar ve tanımları, hidroterapi endikasyonları ve kontraendikasyonlarını, hidroterapi yöntemlerini, balneoterapi yöntemlerini, kaplıca sularının özelliklerini, kaplıca tedavisi ve uygulama yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Su içi egzersiz yöntemlerini sayabilecektir.
  • Kaplıca tedavisinin etkilerini tanımlayabilecektir.
  • Suyun fizyolojik etkilerini ve su ile ilgili kanunları açıklayabilecektir
  • Hidroterapi ve balneoterapi yöntemlerini ve etkilerini açıklayabilecektir
  • Hidroterapi ve balneoterapinin endikasyon ve konraendikasyonlarını sayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders Hidroterapinin tanımı,suyun fizyolojik etkileri, hidroterapi yöntemleri, hidroterapinin tehlike ve komplikasyonları ,daldırma banyoları,ılık banyolar,zıt banyolar, mekanik uyarı ile su uygulamaları, havuz tedavisinin fizyolojik etkileri, havuz tedavisi ve su içi egzersiz yöntemleri, balneoterapi yöntemleri, kaplıca tıbbı ve kaplıcalarda hijyen, peloidoterapi, içme kürleri, yaşlılıkta balneoterapi ve kaplıca tedavisi, romatizmal hastalıklarda kaplıca tedavisi, Türkiye’de balneoterapi konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı,giriş,amaç,öğrenim hedefleri
2 Hidroterapinin tanımı,suyun fizyolojik etkiler Hülya Yücel-Su içi rehabilitasyon-S.3-15
3 Hidroterapi yöntemleri hidroterapinin tehlike ve komplikasyonları Hülya Kayıhan-Isı,Işık,Su S.158
4 Daldırma banyoları,ılık banyolar,zıt banyolar Hülya Kayıhan-Isı,Işık,Su S.163-170
5 Mekanik uyarı ile su uygulamaları Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi-Arzu R.Özdinçler S.11-16
6 Havuz tedavisinin fizyolojik etkileri Su içi rehabilitasyon-Hülya Yücel S.11-17
7 Havuz tedavisi ve Su içi Egzersiz Yöntemleri Su içi rehabilitasyon-Hülya Yücel S.21-85
8 Ara Sınav
9 Balneoterapi Yöntemleri Termal Turizm-Mustafa Altındiş S.126-130
10 Balneoterapi Yöntemleri Termal Turizm-Mustafa Altındiş S.130-136
11 Kaplıca tıbbı ve kaplıcalarda hijyen Hülya Kayıhan-Isı,Işık,Su S.250-256
12 Peloidoterapi,içme kürleri Hülya Kayıhan-Isı,Işık,Su S.269-272
13 Romatizmal hastalıklarda ve yaşlılarda kaplıca tedavisi Termal Turizm-Mustafa Altındiş S.163-173
14 Türkiye 'de ve dünyada balneoterapi Termal Turizm-Mustafa Altındiş S.1-5
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı Nafiz Akman, Özgür Sürenkök. Hidroterapi ve akuatik rehabilitasyon. Haberal Eğitim Vakfı, 2006
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
3
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
13
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest