Ders İçerikleri - Fizyoterapi (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

FYT 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizik Tedavi Yöntemleri ve Prensipleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 102
Bahar
2
6
5
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler Fizik Tedavi Yöntemlerini ve uygulama prensiplerini öğrenir, kazanılan teorik bilgileri uygulama ile pekiştirir, tedavi ajanlarını ve bakım özelliklerini öğrenir ve klinikte fizyoterapiste nasıl yardımcı olacağını kavrar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kısa Dalga Diatermi ve Mikro Dalga Diatermi uygulaması yapabilecektir.
  • Ultrasonun etkilerini bilecek ve uygulamasını yapabilecektir
  • Lazer cihazının etkilerini bilecek ve hastaya uygulayabilecektir.
  • Elektroterapinin kullanıldığı durumları ve etkilerini açıklayabilecektir.
  • TENS in kullanım amaçlarını sayabilecek ve TENS uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğinde; Termal modaliteler(Kısa Dalga Diatermi, Mikro Dalga Diatermi), Ultrason, Non-Termal Modaliteler, Laser, Düz Akım, Faradik ve Sinüzoidal Akım, TENS akımları modaliteleri bulunmaktadır. Teorik derslere ek olarak, konuların uygulamaları fizik tedavi modalitelerinin bulunduğu laboratuvar ortamında işlenmektedir. Bu derste temel mesleki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı,Giriş,Amaç,Öğrenim Hedefleri
2 Termal modaliteler(Kısa Dalga Diatermi) Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.31-40
3 Termal Modaliteler(Mikro Dalga Diatermi) Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.41-45
4 Ultrason Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.45-52
5 Ultrason Elektroterapi -Edibe Ünal S.181-202
6 Non-Termal Modaliteler Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.55-60
7 Laser Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.55-67
8 Ara Sınav
9 Elektroterapiyle ilgili genel bilgiler Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.1-3
10 Düz Akım Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.87-89
11 Faradik ve Sinüzoidal Akım Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.91-103
12 Faradik ve Sinüzoidal Akım Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.91-103
13 TENS Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi S.105-112
14 Olgu Çalışması
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Arzu Razak Özdinçler. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. İstanbul Tıp Kitabevi, 20142   ISBN: 9786054499809

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
185

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.