FYT 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizik Tedavi Yöntemleri ve Prensipleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FYT 101
Güz
2
4
4
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler Fizik Tedavi Yöntemlerini ve uygulama prensiplerini öğrenir, kazanılan teorik bilgileri uygulama ile pekiştirir, tedavi ajanlarını ve bakım özelliklerini öğrenir ve klinikte fizyoterapiste nasıl yardımcı olacağını kavrar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Isı ve ışığın fiziksel özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Yüzeyel ve derin ısı ajanlarının etkilerini sayabilecektir
  • Fizyoterapide ölçme ve değerlendirme parametrelerini bilecektir.
  • Nemli ve kuru sıcaklık modalitelerini uygulayabilecektir.
  • Fizyoterapide hastaya yaklaşımı
Ders Tanımı Bu dersin içeriğinde; İnflamasyon ve Onarım, Ağrı, Isı ve Işıkla ilgili genel bilgiler ,Hotpack, Parafin, Fluıdoterapi, İnfraruj, Ultraviyole, Kuru sıcaklık modaliteleri, Helyoterapi, Soğuk modaliteler bulunmaktadır. Teorik derslere ek olarak, konuların uygulamaları fizik tedavi modalitelerinin bulunduğu laboratuvar ortamında işlenmektedir. Bu derste temel mesleki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı,giriş amaç,öğrenim hedefleri
2 İnflamasyon ve onarım Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
3 Ağrı Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
4 Isı ile ilgili genel bilgiler Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
5 Nemli sıcaklık modaliteleri Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
6 Parafin Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
7 Fluıdoterapi- girdap banyoları Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
8 Ara Sınav
9 Işık ile ilgili genel bilgiler Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
10 Kuru sıcaklık modaliteleri Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
11 Ultraviyole Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
12 Helyoterapi Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
13 Soğuk modaliteler-1 Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
14 Soğuk modaliteler-2 Arzu Razak Özdinçler Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Arzu Razak Özdinçler. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller Prof. Dr. Z. Candan Algun. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Nobel Tıp Kitabevleri, 2013

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür.

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Fizyoterapi alanında mesleğinin yasal zorunluluklarını bilir ve bu çerçevede çalışır

X
13

Sorumluluğu altında çalışanların gereksinimlerini belirleyip, gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest