Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

TS 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 230
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilimin, bilimsel düşüncenin tarihsel gelişimi, esasları ve temel problemleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bilimi ve bilimsel yöntemi tanımlayabilecektir,
  • bilimsel ilerlemeyi belirleyen ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin etkileşimini açıklayabilecektir
  • bilimsel çalışmaların tarihsel olarak gelişimini sıralayabilecektir
  • bilimin insan ve toplum üzerindeki etkisini açıklayabilecektir
  • bilimin doğası ve bilim tarihi ile ilgili konuları tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, bilimin yöntemleri ve amaçları hakkında teoriler ile tarihsel gelişimini inceleyecektir. Bilimin gelişimini Mezopotamya, Mısır ve Yunan kökenlerinden başlayarak günümüze kadar takip edecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Bilimin Tarihi ve Felsefesine Giriş
2 Bilimin tanımı ve özellikleri, bilim felsefesi, bilimsel yöntem F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 3-47
3 Antik Çağda Bilim (Mezopotamya, Mısır) F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 3-58
4 Antik çağda bilim (Grek ve Roma) F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 3-58
5 Ortaçağ’da Bilim (Avrupa ve İslam Coğrafyası) F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 59-79
6 Rönesans Döneminde Bilim (Copernicus, Giordano Bruno, Galileo ve Heliosentrik Evren Anlayışı) F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 79-110
7 16. ve 17. yy da Bilimsel Devrim (Bacon, Descartes) F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 111-148
8 ARA SINAV
9 18. yy da Bilim 9 16. ve 17. yy da Bilimsel Devrim Bacon, Descartes F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 122-156
10 19.yy da Bilim ve Biyoloji F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 245-274
11 20. yy. da Bilim F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 379-400
12 Bilimsel Yöntem I-Analitik Gelenek, Feyerabend F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 487-577
13 Bilimsel Yöntem II-Kuhn, Popper F. Mason, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu. S. 487-577
14 Son dönem bilimsel araştırmalar (tartışma)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

F. MASON, Stephen, BİLİMLER TARİHİ, Çev. Umur Daybelge, Ankara: 2019, Türk Tarih Kurumu  ISBN : 978-975-16-2709-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

Yıldırım, Cemal, Bilim Tarihi, İstanbul:2005, Remzi Kitabevi, ISBN: 975-14-0341-6

Topdemir H. G., Unat Y. Bilim Tarihi ve Felsefesi, Ankara:2020, Pegem Akademi, ISBN: 978-605-241-998-4

Kuhn, S. Thomas, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, İstanbul:2005, Kırmızı Yayınları, ISBN: 975-9169-08-8

Popper, Sağduyu Filozofu, Çev: Güzel Cemal, Ankara: 1998, ISBN: 975-7298-09-3

Lakatos, Çoğulculuğun Kuramcısı, Çev: Güzel Cemal, Ankara: 1999, ISBN: 975-7298-18-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.