Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

TS 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Meslek Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 205
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin meslek etiği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amacıyla verilmektedir. Müfredatta yer alan teorik bilgilerin olgu örnekleriyle desteklenmesiyle öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri etik problemleri fark edebilmesi ve etik ikilem durumlarında karar verme yeteneklerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilecektir.
 • Temel etik ilkeleri açıklayabilecektir.
 • Etik kuramları açıklayabilecektir.
 • Mesleki etik ilkelerine uymak için yapılması gerekenleri sıralayabilecektir.
 • Sağlık hizmetleri meslek etiği ilkelerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, etik ve ahlak kavramları, ahlak gelişimi, temel etik teorilerinin görüşleri, bilim etiği; meslek etiği kavramı, mesleki etik kodlar, etik karar verme süreçleri ve sosyal sorumluluk konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Meslek Etiğine Giriş
2 Ahlak Felsefesine Giriş Arslan, A. (2009). Felsefeye Giriş. Adres Yayınları s 119-146 / İyi, S. ve Tepe, H., Etik, Ed. (2011). İoanna Kuçuradi ve Demet Taşdelen. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi s 1-21
3 Etik Tarihinde Temel Yaklaşımlar İyi, S. ve Tepe, H., Etik, Ed. (2011). İoanna Kuçuradi ve Demet Taşdelen. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ss. 22-45.
4 Etiğin Tarihsel Gelişimi Arslan, A. (2009). Felsefeye Giriş. Adres Yayınları ss.146-179
5 İş Ahlakı ve Meslek Etiği İyi, S. ve Tepe, H., Etik, Ed. (2011). İoanna Kuçuradi ve Demet Taşdelen. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ss. 94-100 / Arslan M. (2012). İş ve Meslek Ahlakı. Siyasal Kitabevi ss. 79-117
6 Bilimsel Araştırmalarda Etik Kolektif. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları ss 15-34 / Dünya Tabipler Birliği (2015). Tıp Etiği El Kitabı, Çev. Dr. M. Murat Civaner. Dünya Tabipler Birliği ss 80-93
7 Çevre Etiği ve Sürdürülebilirlik Des Jardins, J. R. (2006). Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. Çev.: Ruşen Keleş. İmge Yayınevi ss 149 - 190
8 Arasınav
9 İnsan-Merkezcilik, Canlı-Merkezcilik ve Biyoetik Des Jardins, J. R. (2006). Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. Çev.: Ruşen Keleş. İmge Yayınevi ss. 251-290
10 Biyoetik ve Hayvan Hakları Des Jardins, J. R. (2006). Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. Çev.: Ruşen Keleş. İmge Yayınevi ss. 195 - 245
11 Tıp Etiğine Giriş Kolektif. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları ss 58-58 / Dünya Tabipler Birliği (2015). Tıp Etiği El Kitabı, Çev. Dr. M. Murat Civaner. Dünya Tabipler Birliği ss 11-35
12 Hekim-Hasta-Toplum İlişkileri Dünya Tabipler Birliği (2015). Tıp Etiği El Kitabı, Çev. Dr. M. Murat Civaner. Dünya Tabipler Birliği ss 36-79
13 Tıp Etiği İlkeleri, Hasta Hakları Akdur, R. (2013). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi. Ankara: Songür Eiğitim Hizmetleri ss 140 - 178
14 Ahlaki İkilemler Akdur, R. (2013). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi. Ankara: Songür Eiğitim Hizmetleri ss 192 - 214
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 FİNAL

 

Ders Kitabı
 1. Arslan, A. (2009). Felsefeye Giriş. Adres Yayınları.
 2. İyi, S. ve Tepe, H., Etik, Ed. (2011). İoanna Kuçuradi ve Demet Taşdelen. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 3. Arslan M. (2012). İş ve Meslek Ahlakı. Siyasal Kitabevi.
 4. Kolektif. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 5. Des Jardins, J. R. (2006). Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. Çev.: Ruşen Keleş. İmge Yayınevi.
 6. Dünya Tabipler Birliği (2015). Tıp Etiği El Kitabı, Çev. Dr. M. Murat Civaner. Dünya Tabipler Birliği.
 7. Akdur, R. (2013). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi. Ankara: Songür Eiğitim Hizmetleri.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Nuttall, J. (1997). Ahlak Üzerine Tartışmalar: Etiğe Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 2. Ersoy, Nermin. 1996. “Biyoetik Eğitimi: Gereği, Amaçları”. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 4(3):94-96.
 3. Ülman, Y. I. (2010). Etik, biyoetik, hukuk: temel kavramlar ve yaklaşımlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 1-4.
 4. Topbaş, M., Özlü, T., Çan, G., & Bostan, S. (2005). Hekimler hasta haklarını ne kadar biliyorlar? Bir tıp fakültesindeki asistan ve intern hekimlerin bilgi düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 13(2), 81-85.
 5. Akkaş, E., & Erdem, R. (2017). Hekimlik Meslek Kültürünü Belirleyen Olguların Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 47-57.
 6. Aşar, H. (2017). İnsan-merkezcilik canlı-merkezcilik ikileminde biyoetik.
 7. Yıldırım, G., & Kadıoğlu, S. (2007). Etik ve tıp etiği temel kavramları. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 7-12.
 8. Kuçuradi, İ. (2003). Etik ve Etikler. Türkiye Mühendislik Haberleri, 423(1), 7-9.
 9. İzgi, M. C. (2014). Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri. Türkiye Biyoetik Dergisi, 1(1), 201425-201437.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.