Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

CG 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Aile Eğitimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 223
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ailelerini eğitim sürecine nasıl ve ne şekilde dahil edeceklerini ve aile katılımlarını nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aile eğitiminin önemini, amacını ve ilkelerini açıklayabilecektir.
  • Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanımlayabilecektir.
  • Anne-Baba tutumlarını tanımlayabilecektir.
  • Aile katılımı türlerini tanımlayabilecektir.
  • Aile katılımı etkinlikleri düzenleyebilecektir.
  • Ailelerde, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ailelerine yönelik eğitimlerin nasıl düzenleneceğini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Ailenin Genel Yapısı ve Farklı Aile Türleri Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S.6
2 Ailelerde Sık Karşılaşılan Sorunlar Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S. 174-195
3 Çocuklarda Problem Davranışlar ve Ailelerin Desteklenmesi, Anne-Baba Tutumları Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S.195
4 Çocuklarda Problem Davranışlar ve Ailelerin Desteklenmesi, Sosyal ve Duygusal Gelişimin Problem Davranışlarla İlişkisi Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S.195
5 Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S.203
6 Ailelerde Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Farkındalık Oluşturma Aile Eğitimi ve Katılımı, Hedef Yayıncılık,S 224
7 Ara Sınav
8 Disiplin Kavramı ve Çocukta Olumlu Tutum Geliştirme Okul Öncesi Eğitim Programi İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (Obader) S. 33
9 Aile Eğitiminin Önemi, Amacı, İlkeleri, Aile Eğitimi Çalışmalarının Özellikleri, Uygulama Süreci ve Değerlendirilmesi Okul Öncesi Eğitim Programi İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (Obader) S. 25-31
10 Aile Eğitimi ve Katılımının Kapsamı Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S. 104
11 Aile Eğitimi ve Katılımını Planlama ve Uygulama Aile Eğitimi, Anadolu Ünv. Yayınları S. 107
12 Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Okul Öncesi Eğitim Programi İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (Obader) S. 72-76
13 Aile Katılımı Çalışmaları (Aile ile İletişim Etkinlikleri) Okul Öncesi Eğitim Programi İle Bütünleştirilmiş Aile Eğitimi ve Katılımı, Hedef Yayıncılık,S 172
14 Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı, Baba Katılımı Okul Öncesi Eğitim Programi İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (Obader) S. 84-90
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Aile Eğitimi ve Katılımı, Hedef Yayıncılık, Ankara 2020, ISBN:978-605-9877-94-7

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (Obader), Ankara, 2013

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Power point sunumlar,
  • Öğretim elemanı ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
11
11
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.