Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

CG 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çocuk ve Drama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 205
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Canlandırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; okul öncesi dönemde yöntem olarak dramayı kullanabilme ve uygulayabilme becerilerini geliştirerek, başka yöntem ve teknikerle destekleyebilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaratıcı drama yöntemi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
  • Öğrenme ve yaratıcı drama arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
  • Derslerde yaratıcı drama yöntemiyle ders planını bireysel ve grup olarak tasarlayabilecektir.
  • Derslerde yaratıcı drama yöntemiyle ders planını bireysel ve grup olarak uygulayabilecektir.
  • Dramanın çocuğun gelişimine yararlarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; çocukların eğitiminde dramayı kullanarak planlanabilecek etkinlik uygulamalarını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Beklenti, Önerilerin ve Ders İzlencesinin Paylaşılması, Bireysel Özellikler, Bireysel Özelliklerin Tanınması Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 2-41, Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya Kitap Sayfa; 29-36
2 Bireyler Arası İletişim ve Etkileşim, Gruplar Arası İletişim ve Etkileşim Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 2-41, Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya Kitap Sayfa; 29-36
3 Duyu Çalışmaları / Dramanın Tanımı, Bileşenleri Temel Kavramlar Çocuk ve Drama Kitabı 1-30 İzge Yayıncılık
4 Yaratıcı Dramanın Oyunla İlişkisi, Oyunun özellikleri, Rol Oynama ve Doğaçlama Kavramları Eğitimde Yaratıcı Drama Kitabı Sayfa: 62-64, 355-358
5 Dramada Teknikler Çocuk ve Drama Kitabı 67-85 İzge Yayıncılık
6 Dramatik Kurgunun Bileşenleri Eğitimde Yaratıcı Drama Kitabı Sayfa 143-158 (YKY)
7 Öğretme-Öğrenme Yöntemi Olarak Drama Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya Kitap Sayfa; 91-205 Drama Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya, Eğiten Kitap, Sayfa 109-124
8 Ara Sınav
9 Yaratıcı Drama ve Sanat Eğitimi Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya Kitap Sayfa; 91-205 Drama Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya, Eğiten Kitap, Sayfa 55-70
10 Çocuk Edebiyatı ve Drama Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 109-127
11 Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ders Planı Oluşturma, Uygulama, Tartışma ve Sunum Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 109-127
12 Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ders Planı Oluşturma, Uygulama, Tartışma ve Sunum Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 109-127
13 Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ders Planı Oluşturma, Uygulama, Tartışma ve Sunum Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 109-127
14 Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ders Planı Oluşturma, Uygulama, Tartışma ve Sunum Drama, Editör Tolga ERDOĞAN, Eğiten Kitap Sayfa; 109-127
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Adıgüzel,Ö. (2018) Eğitimde yaratıcı drama. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Erdoğan, T. (Ed.) (2015). Okul öncesinden ilköğretim kuramdan uygulamaya drama. Ankara: Eğiten Yayıncılık.

McCaslin, N. (2016). Yaratıcı drama sınıf içinde ve dışında. (Çev. Ed. P. Özdemir Şimşek). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Üstündağ, T. (2012). Yaratıcı Drama Öğretmenimin  Günlüğü, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Metinnam, İ., Karaosmanoğlu, G. (2021)Çocuk ve Drama. Ankara: İzge Yayıncılık.

Kolektif, Meraklısına Drama Atölyeleri. (2021). İstanbul: Altın Kitaplar Yayıncılık

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
18
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.