Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

CG 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çocukla İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 112
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Canlandırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin iletişim, iletişim yöntemleri, iletişim engelleri, çocuklarla etkili iletişim teknikleri, ben dili ve önemi gibi kavramları tanımlayıp uygulaması, çocuk ve aile ile iletişim, iş hayatında ve kişilerle etkili iletişim kurma becerileri kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocukla etkili iletişim kurabilecektir.
  • İletişim engellerini fark edebilecektir.
  • Etkili iletişim tekniklerini açıklayacaktır.
  • Çocuğun yakın çevresiyle etkili iletişim kurabilecektir.
  • İş hayatında ve diğer bireylerle etkili iletişim kurabilecektir.
  • Ben dilinin önemini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders etkili iletişim yöntemlerinden yola çıkarak çocukla ve çevresi ile iletişimde dikkat edilmesi gereken hususları ve etkili iletişim pratiklerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletişimin Tanımı aş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi” Sayfa 1-3
2 İletişim Türleri Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi” Sayfa 3-5
3 İletişim Yöntemleri Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi” Sayfa 5-12
4 İletişim Engelleri Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa 71-81
5 İletişim Engelleri Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa 71-81
6 Etkin Dinleme Çağdaş A.(2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa97-100
7 Ben Dili-Sen Dili Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa103-117
8 Ara Sınav
9 Etkili İletişim Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa 121
10 Çocuklarla Etkili İletişim Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa 147
11 Çocuklarla Etkili İletişim Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa97-103
12 Çocuğun Yakın Çevresiyle İletişim Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa135-147
13 İş Yaşamında İletişim Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa 83-94
14 Kişilerarası İletişim Çağdaş A. (2012). “Anne Baba Çocuk İletişimi”Sayfa 151-156
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Çağdaş A. (2012). Anne Baba Çocuk İletişimi, Eğiten Kitap, Ankara

ISBN: 6054757725

McGinnis,E. (2016).Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Öğretim Programı. Nobel Akademik Yayıncılık,Ankara.

ISBN: 9786053204206

Önerilen Okumalar/Materyaller

Pianta,R.(2017) Çocuklar ve Öğretmenler Arasındaki İlişkilerin Zenginleştirilmesi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

ISBN: 6053206767

UNICEF Çocuklarla İletişim Rehberi

www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/%C3%87ocuklarla%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.