Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

CG 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 105
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin sınıf yönetimi için ihtiyaç duyduğu ve çocuğun gelişimine uygun materyalleri tasarlaması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğretim teknolojileri ve kullanılan materyaller ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
  • Materyallerin çocğun gelişimine olan katkılarını tanımlayabilecek,
  • Öğretim ortamlarını ve kullanılan araç-gereçleri açıklayabilecek,
  • İhtiyaç duyduğu konuya, kavrama ve özelliğe uygun yaratıcı materyal tasarlayabilecek,
  • Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun materyallerin özellklerini açıklayabilecek,
Ders Tanımı Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi öğrencilerin alanıyla ilgili teknolojileri öğrenerek ve çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak materyaller tasarlamalarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı“ (Mustafa Sarıtaş-Pegema Yayıncılık) kitabı sayfa: 1-13
2 Öğretim ortamları ve materyal tasarımı “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı“ (Mustafa Sarıtaş-Pegema Yayıncılık) kitabı sayfa: 37-53
3 Öğretimde yararlanılan araç-gereçler ve etkili kullanımı “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı“ (Mustafa Sarıtaş-Pegema Yayıncılık) kitabı sayfa: 55-105
4 Eğitsel materyallerin erken çocukluk dönemi gelişimine katkıları (fiziksel, zihinseli dil, sosyal, duygusal) "Eğitimde Araç Gereç Geliştirme" Editör Miray ÖZÖZDEN DANACI (2015) Eğiten Kitap Sayfa; 43-53
5 Erken çocukluk eğitiminde materyal geliştirme süreci ve ilkeleri "Eğitimde Araç Gereç Geliştirme" Editör Miray ÖZÖZDEN DANACI (2015) Eğiten Kitap Sayfa; 125-132
6 Özel eğitimde materyal geliştirme
7 Ara sınav
8 Eğitici oyuncak nasıl tasarlanır ? Erken çocukluk döneminde gelişim alanlarına göre tasarlanacak kavrama uygun eğitim materyalinin belirlenmesi Öğretim elemanının verdiği kavram doğrultusunda planlanan eğitim materyalinin çizim olarak ya da yazılı olarak derse getirilmesi
9 Erken çocukluk dönemi için verilen kavrama ve gelişim alanına uygun materyali tasarımı Öğretim elemanının verdiği konu doğrultusunda planlanan eğitim materyalinin çizim olarak ya da yazılı olarak derse getirilmesi
10 Erken çocukluk dönemi için verilen kavrama ve gelişim alanına uygun materyali tasarımı Öğretim elemanının onayladığı materyal ile ilgili hazırlığın yapılarak derse gelinmesi
11 Erken çocukluk dönemi için verilen kavrama ve gelişim alanına uygun materyali tasarımı Öğretim elemanının onayladığı materyal ile ilgili hazırlığın yapılarak derse gelinmesi
12 Erken çocukluk dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı Öğretim elemanının onayladığı materyal ile ilgili hazırlığın yapılarak derse gelinmesi
13 Erken çocukluk dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı Öğretim elemanının verdiği konu doğrultusunda planlanan eğitim materyalinin çizim olarak ya da yazılı olarak derse getirilmesi
14 Erken çocukluk dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı Öğretim elemanının onayladığı materyal ile ilgili hazırlığın yapılarak derse gelinmesi
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı Sarıbaş, M. (2007) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem Akademi, Ankara, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Editör Miray ÖZÖZDEN DANACI (2015) Eğiten Kitap
Önerilen Okumalar/Materyaller İşman, A. (2011) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem Akademi, Ankara, Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Nobel Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
12
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

X
13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.