Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

YB 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 211
Güz
2
8
6
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlıklı ya da hasta yaşlının bakımı için ihtiyaç duyulabilecek her türlü bakım teknikleri ve uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yaşlılık döneminde görülen fizyolojik değişiklikleri tanımlayabilecektir.
 • Yaşlı bireyin kas-iskelet sistemi hastalıklarına yönelik bakımını uygulayabilecektir.
 • Yaşlı bireyin genital sistem hastalıklarına yönelik bakımını yapabilecektir.
 • Yaşlı bireyin kulak-burun-boğaz ve göz hastalıklarına yönelik bakımını uygulayabilecektir.
 • Yaşlı bireyi düşmelerden korumaya yönelik uygulamaları yapabilecektir.
 • Yaşlı bireyin nörolojik hastalıklarına yönelik bakımını uygulayabilecektir.
 • Mesleki uygulamaları etik yönden değerlendirebilecektir.
 • Uygulama ortamında sağlık ekibi ile işbirliği kuracak ve klinik uygulamalarda problem çözme becerilerini gösterebilecektir.
Ders Tanımı Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavramların anlatıldığı ve yaşlı bireyin öz-bakım gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını içeren bir derstir. Bunun yanısıra öğrencinin, yaşlının fizyolojik gereksinimlerini tespit edebilmesini sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi
2 Yaşlılık döneminde görülen fizyolojik değişiklikler Karadakovan A. (2014).Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, ANKARA Sayfa; 279-295
3 Yaşlıda kas-iskelet sistemi hastalıklarında bakım ve uygulamalar 1. Karadakovan A. (2014).Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 289-292 2. Karadakovan A., Aslan Eti F.,Editör .(2011). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana Nobel Kitapevi, 1305-1373 3. Sabuncu N, Ay FA. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul, 356-387
4 Yaşlıda nörolojik hastalıkların bakımı ve uygulamaları 1. Bektaş H. (Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 873-899 2. Karadakovan A., Aslan Eti F.,Editör .(2011), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana Nobel Kitapevi, 1231-1248 3. Karadakovan A. (2014).Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, ANKARA Sayfa; 292-293 4. Sabuncu N, Ay FA. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul, 356-387 5. Arslantaş D. Editör. (2012), Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2491, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1462, 48-64
5 Yaşlıda nörolojik hastalıkların bakımı ve uygulamaları 1. Bektaş H. (Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 873-899 2. Karadakovan A., Aslan Eti F.,Editör .(2011), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana Nobel Kitapevi, 1231-1248 3. Karadakovan A. (2014).Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, ANKARA Sayfa; 292-293 4. Sabuncu N, Ay FA. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul, 356-387 5. Arslantaş D. Editör. (2012), Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2491, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1462, 48-64
6 Yaşlıda KBB- Göz hastalıklarının bakımı ve uygulamaları 1. Karadakovan A., Aslan Eti F.,Editör .(2011), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana Nobel Kitapevi, 1119-1159 2. Sabuncu N., Alpar Ş.E., Karabacak Ü. (2008). Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık, ANKARA, 185-229, 297-375
7 Yaşlıda disfaji ve bakımı 1. Bektaş H.(Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 326-336 2. Karadakovan A (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, ANKARA Sayfa; 99-114 3. Sabuncu N.,Alpar Ş.E.,Karabacak Ü. ( 2008). Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık, ANKARA, 185-229
8 Ara Sınav
9 Yaşlıda genital sistem hastalıklarının bakımı ve uygulamaları 1. Ay F. (2011). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 606-635 2. Bektaş H.(Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 323-324 3. Karadakovan A. (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, ANKARA Sayfa; 171-178
10 Yaşlıda düşmeler ve bakım 1. Bektaş H.(Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 94-123 2. Arslantaş D. Editör (2012), Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2491, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1462, 122-146
11 Yaşlıda düşmeler ve bakım 1. Bektaş H.(Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 94-123 2. Arslantaş D. Editör (2012), Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2491, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1462, 122-146
12 Yaşlıda bilinçli ilaç kullanımı 1. Fadıloğlu Ç (2006), İleri Geriatri Hemşireliği, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri İZMİR, 77-91 2. Karadakovan A (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, ANKARA, 305-312
13 Yaşlı bireyde öz-bakım uygulamaları Şahin A., Türgay A., Süzen B., (2015) Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler,6.baskı Nobel Tıp Kitabevi, 269-407
14 Olgu sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Bektaş H. (Çeviri 2015), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul ISBN: : 978-605-320-098-7
 2. Karadakovan A. (2014).Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara ISBN: 9786054649877
 3. Karadakovan A., Aslan Eti F., Editör .(2011), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana Nobel Kitapevi ISBN: 9786052585290
 4. Sabuncu N, Ay FA. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul ISBN: 9786053350934
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Arslantaş D. Editör. (2012), Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2491, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1462 
 2. Aştı T., Karadağ A.; Editör. (2012),Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul ISBN: 9789750179570
 3. Fadıloğlu Ç. (2006), İleri Geriatri Hemşireliği, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir
 4. Sabuncu N., Alpar Ş.E., Karabacak Ü.( 2008). Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık, Ankara ISBN: 9789944211161
 5. Tok, Özen, A. (2018). Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış: Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara. ISBN: 978-605-9877-66-2
 6. Tok, Özen, A. (2018). Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış: Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-1, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara. ISBN: 978-605-9877-64-0
 7. Padır, N. (2018). Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış: Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara. ISBN: 978-605-9877-58-9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
5
5
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

X
13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.