Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

YB 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Terminal Dönem Yaşlı Bakımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 210
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Terminal dönemde bulunan yaşlı hastanın fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinin karşılanması ve bakımının en iyi şekilde uygulanması için yapılması gerekenlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Terminal dönem ile ilgili kavramları (terminal dönem, hospis, palyatif bakım v.b.) tanımlayabilecektir.
 • Terminal dönemdeki yaşlının temel, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve spiritüel gereksinimlerini açıklayabilecektir.
 • Terminal dönemdeki hastada görülen semptomları yönetebilecektir.
 • Ölüm bulgularını tanımlayacak ve ölüm sonrası bakımı açıklayabilecektir.
 • Terminal dönemdeki hasta ve hasta yakınlarında görülen tepkileri tanımlayarak, yaşadıkları problemleri saptayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; palyatif bakımın tarihçesi, Türkiye’deki palyatif bakım sistemi, terminal dönemde bulunan hastanın gereksinimleri, bu dönemde görülen sendromlar, yas süreci ve bu süreçte aileye nasıl destek olunacağı konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi.
2 Terminal dönem ile ilgili kavramlar (terminal dönem, hospis, palyatif v.b.), Dünyada ve ülkemizde palyatif bakımın durumu ve terminal dönem bakımının amacı 1- http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf 2- Bilgili, N., Kitiş, Y. (2019). Yaşlılık ve yaşlı sağlığı., sayfa no: 583-600. 3- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. , sayfa no: 463-502.
3 Terminal dönemdeki hastada görülen temel ve fizyolojik değişiklikler ve bakım gereksinimleri 1- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. , sayfa no: 463-502. 2- Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2022). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. , sayfa no: 125-149, 211-221.
4 Terminal dönemdeki hastada görülen psikososyal değişiklikler ve psikososyal bakım gereksinimleri 1- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. , sayfa no:463-502. 2- http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf 3- Reed, J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A. , sayfa no:231-251. 4- Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2022). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. , sayfa no: 57-75, 211-221.
5 Terminal dönemdeki hastanın manevi gereksinimlerinin karşılanması ve spiritüel bakım 1- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. , sayfa no:463-502.
6 Terminal dönemde sık görülen semptomların yönetimi (ağrı, solunum güçlüğü, bulantı-kusma, iştahsızlık vb.) 1- Bilgili, N., Kitiş, Y. (2019). Yaşlılık ve yaşlı sağlığı. , sayfa no: 370-386, 542-557, 583-600. 2- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. , sayfa no: 463-502.
7 Terminal dönemde sık görülen semptomların yönetimi (ağrı, solunum güçlüğü, bulantı-kusma, iştahsızlık vb.) 1- Bilgili, N., Kitiş, Y. (2019). Yaşlılık ve yaşlı sağlığı. , sayfa no: 370-386, 542-557, 583-600. 2- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. , sayfa no: 463-502.
8 Ara Sınav
9 Ölüm kavramı, bilinç değerlendirmesi ve kesin ölüm belirtileri 1- Sepit, D. (2005). Bilinç durumunun değerlendirilmesi ve Glasgow koma skalası, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):12-16. 2- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. sayfa no: 463-502.
10 Terminal dönemde hasta ve yakınlarında görülen tepkiler 1- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. sayfa no: 463-502.
11 Ölümün haber verilmesi ve yas süreci 1- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. sayfa no: 463-502. 2- http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/terminal_donem.pdf 3- Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2022). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım., sayfa no: 211-221.
12 Ölüm sonrası yapılması gereken işlemler ve bakım 1- Reed, J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., sayfa no: 231-251 2- http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf 3- Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2022). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. sayfa no: 211-221.
13 Terminal dönem etik konular: ötenazi, doku ve organ nakli 1- Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. 463-502. 2- Arpacı, F. (2018). Yaşlı Bakımının Temel İlkeleri. sayfa no: 181-197.
14 Genel Tekrar-Makale tartışması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Reed, J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri. ISBN: 978-6053200765
 2. Karadakovan, A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım. Akademisyen Kitapevi, Ankara. ISBN:978-625-7707-07-7
 3. Bilgili, N., Kitiş, Y. (2019). Yaşlılık ve yaşlı sağlığı. Vize yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-9278-21-8
 4. Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2022). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Akademisyen Kitapevi, 6.Baskı. ISBN: 9786258037753
 5. Sepit, D. (2005). Bilinç durumunun değerlendirilmesi ve Glasgow koma skalası, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):12-16s.
 6. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf
 7. http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/terminal_donem.pdf
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Kahveci, K., Döger, C. (2019). Palyatif Bakımın Temelleri. Akademisyen Kitapevi. ISBN: 9786052584057
 2. Yıldırım, Y., Fadıllıoğlu, Ç. (2012). Palyatif Bakım: Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara. ISBN: 978-6059215473

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
11
11
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.