Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

YB 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fiziksel Rehabilitasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersi alan öğrenciler tarafından fiziksel rehabilitasyonun özelliklerini ve önemini açıklaması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlı bakımı sırasında uygun vücut mekaniklerini kullanabilecektir
  • Terapötik egzersizlerin etkilerini açıklayabilecektir
  • Egzersizin vücut sistemlerine etkisini açıklayabilecektir.
  • Yaşlılıkla vücutta görülen değişiklikler ve temel egzersizler hakkında bilgi verebilecektir.
  • İmmobilizasyonun etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi, Egzersizin sistemler üzerine etkileri, Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri, Fiziksel aktivite ve kas-iskelet sistemi hastalıkları, Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarının ilkeleri ve teknikleri, Vücut mekanikleri, Solunum sistemi ve egzersizleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Yaşlanmanın Sistemler Üzerine Etkileri Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 278-298
2 Egzersiz Fizyolojisine Giriş Egzersiz Fizyolojisi Emin Ergen S 49-83
3 Egzersiz ve Vücut Biyomekaniği Egzersiz Fizyolojisi Emin Ergen S 1-25
4 Yaşlılarda Sağlığın Korunması ve Fiziksel Aktivite Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 99-138
5 Terapötik Egzersiz Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 148-150
6 Kas İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi ve Antropometrik Ölçümler Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 634-643
7 Yaşlılarda Uygulanacak Egzersiz Programları İlkeleri ve Egzersizin Yararları Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 681-697
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 162-167
10 Normal Eklem Hareketi ve Kuvvetlendirme Egzersizleri Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 184-185
11 Yaşlılarda Osteoartrit Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 661-668
12 Yaşlılarda Osteoporoz Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 735-740
13 Obezite, Kilo Kontrolü Ve Fiziksel Aktivite Alkol, Sigara Kullanımı Ve Sağlık Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 457-466
14 İmmobilizasyon Komplikasyonları Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 645-654
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel; 2006, ANKARA
Önerilen Okumalar/Materyaller Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.