Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

YB 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Rehabilitasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 206
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlıklı yada hasta yaşlı bakımında ihtiyaç duyulabilecek her türlü sosyal rehabilitasyon tekniklerininin, dersi alan öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal rehabilitasyonun tanımlayabilecektir.
  • Psiko-sosyal rehabilitasyonun önemini, amacını ve işlevini açıklayabilecektir.
  • Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal ve ruhsal sorunları tanımlayabilecektir.
  • Yaşlılık döneminde öz güveni arttırmanın yol ve yöntemlerini ifade edebilecektir.
  • Yaşlılıkta sosyal desteğin önemini açıklayabilecektir.
  • Uygulamalarda ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders yaşam boyu sağlığın ve sağlıklı yaşlanmanın önemi, bu bağlamda yaşlılıkta ortaya çıkabilecek psiko-sosyal sorunların tanımlanması, belirlenmesi ve bu konuda başa çıkma mekanizmalarının geliştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla yaşlı bireyin becerilerinin korunması ve sürdürülmesi konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Sosyal Rehabilitasyona Giriş
2 Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.s 2-8
3 Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 8-12
4 Yaşlılıkta ilişkiler ve Sosyal Destek Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 12-22, 82
5 Yaşlılıkta Öz Güven Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 32-54
6 Yaşlılıkta Motivasyon Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 56-74
7 Yaşlılıkta Becerileri Koruma ve Geliştirme Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 124-139
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Yaşlılıkta İhmal, İstismar ve Şiddet Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s 124- 146
10 Disiplinlerarası Ekip Çalışması Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 152-171
11 Yaşlılarda sosyal hizmetler. Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 104-117
12 Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA
13 Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri Psiko-Sosyal Rehabilitasyon, 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 178-190
14 Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:12 (2009)
15 Genel tekrar
16 final

 

Ders Kitabı

Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji, MN Medikal & Nobel;2006., ANKARA ISBN-ISSN: 975-567-037-8

Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ, Yaşlılarda Psikolojik ve Sosyal Rehabilitasyon, Hedef Yayıncılık, 2018, Ankara, ISBN: 978-605-9877-54-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

Demanslı Yıllara Değer Katan Aktiviteler, Ergoterapi Aktiviteleri, Uğraş Terapisi Aktiviteleri, Rehabilitasyon Aktiviteleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Basımevi, 2009, İstanbul online: https://saglik.ibb.istanbul/wp-content/uploads/2015/03/demansl%C4%B1-y%C4%B1llara-de%C4%9Fer-katan-aktiviteler.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

X
13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.