Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

YB 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 202
Bahar
0
8
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaşlı bakım öğrencilerinin, kazandıkları bilgi ve becerilerini çalışma ortamında uygulamalı olarak yapmasını sağlayarak mesleğe hazırlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygulama ortamını tanımlayabilecektir.
  • Yaşlı bakım hizmeti veren kuruluşlardaki hasta/sağlıklı yaşlıya bakım verebilecektir.
  • Yaşlı birey ile etkin iletişim kurabilecektir.
  • Uygulama ortamında sağlık ekibi ile işbirliği kuracak ve çalışma becerileri gösterebilecektir.
  • Klinik uygulamalarda problem çözme becerilerini gösterebilecektir.
  • Mesleki uygulamaları etik yönden değerlendirebilecektir.
  • Uygulamalarında iş güvenliği, çevre koruma ve hasta güvenliğini gözetebilecektir.
Ders Tanımı Yaşlı bakım hizmeti veren kurumda yapılan uygulamaları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin anlatılması, kendisinden beklenenlerin açıklanması, öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun ve portfolyonun tanıtılması
2 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
3 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
4 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
5 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
6 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
7 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
8 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
9 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
10 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
11 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
12 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
13 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
14 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, 2.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık ISBN-ISSN: 978-9944-211-16-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Sabuncu N.,Alpar Ş.E.,Karabacak Ü.,Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık,2008, ANKARA ISBN: 9789944211161

2. Akça Ay, F., Turan Ertem, Ü., Keser Özcan, N., ve Ark.; Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007 ISBN: 9789756395707

3. Arıoğul, S.  Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. , ANKARA ISBN: 9789755670379

4. Gökçe, K. Y., Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, Ankara. ISBN: 9789752771512

5. Sabuncu F.,, AY F.A., Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp, 2010 ISBN: 9789754207293

6. Birol, L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir, 2004. ISBN: 9786052580462

7. Potter A.P,Perry A.G.(2009). Fundamentals of Nursing. 7 th Edition. Mosby Elsevier. Missour ISBN: 9789996047183

8. Atalay, M., Sabuncu, N., Alpar, Ş., Çakırcalı, E, Uçar, H., Khorshid ,L., Dinç, L., Çeviker, G., Hemşirelik Esasları El kitabı, Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

X
13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.