SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

YB 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geriatrik Nöro-Psikiyatri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 108
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaşlanmanın doğal seyri içerisinde bir takım nörolojik ve psikiyatrik değişiklikler de gözlenir. Bu değişiklikler çok hızlı, ani gelişebildiği gibi, yavaş ve ilerleyici özellikler de gösterebilir. Yaşlanma ile birlikte gözlenen bu değişimlerin tanınması, yaşlı bireyin sağlıklı olarak hayatını devam ettirebilmesi için zamanında ve yerinde bir müdahale için olanak sağlayacaktır. Bu derste yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik bozukluklar ve nörolojik hastalıklar hakkında temel bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yaşlılarda görülebilen nörolojik ve psikolojik hastalıkları listeleyebilecektir.
 • Normal durum ile psikolojik ve nörolojik hastalık farklarını ayırt edebilecektir.
 • Yaşlılığın normal seyri ile anormal seyrini ayrımını yapabilecektir.
 • Yaşlılığın seyrindeki anormallikleri yorumlayabilecektir.
 • Nörolojik ve psikolojik durumların aktarılması ile ilgili temel değerlendirmeyi yapabileceklerdir.
 • Bu temel değerlendirmeler ışığında ilgili şartlar içerisinde bir takım sorunları çözebileceklerdir.
Ders Tanımı Yaş almış bireylerde, yaşlanma ile ilişkili nörolojik ve ruhsal durum değişikliklerinin değerlendirilmesi ve bu popülasyonda sıklıkla karşılaşılan nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların anlatılmasını kapsar. Hastalara doğru yaklaşımın ve sunulan bakımın içeriğinin anlatıldığı bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geriatrik psikiyatriye giriş.Psikiyatrik bozuklukların DSM-5'e göre sınıflandırılması İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 1
2 Psikiyatrik Semiyoloji ve Psikiyatrik Muayene İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 2
3 Yaşlılık Döneminde Görülen Depresyon İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 3
4 Psikotik Bozukluklar ve Organik Ruhsal Bozukluklar İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 6 ve 7
5 Yaşlılarda Alkol ve Madde Kullanım Sorunları Kişilik Bozuklukları İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 10
6 Yaşlılıkta Yas Dönemi ve Özkıyım İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 8
7 Yaşlılıkta Dönemi Hastalıkların Gözden Geçirilmesi İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020
8 Ara Sınav
9 Yaşlılığa Bağlı Nörolojik Değişiklikler Ahmet Onur Keskin, Gülgün Uncu, Anıl Tanburoğlu, Demet Özbabalık Adapınar. Yaşlanma ve Yaşlılıkla İlgili Nörolojik Hastalıklar. Osmangazi Tıp Dergisi, 2016;38 (Özel Sayı 1): 75-82 2. İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
10 Serebrovasküler Hastalıklar İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
11 Parkinson, Multipl Skleroz, Kas Hastalıkları İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
12 Epilepsi, Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
13 Alzheimer Hastalığı ve diğer Demanslar İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
14 Yaşlı nöropsikiyatrik hastaya yaklaşım Öğr. Gör. Kadri Er. Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar Ve Rehabilitasyonu. Bölüm 14 2. İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 • Sağlık Kurulunda Demans. Editörler Dr. Ahmet Onur KESKİN. Dr. Armağan UYSAL Prof. Dr. Aynur ÖZGE Prof. Dr. Görsev YENER Prof. Dr. Dursun KIRBAŞ. (İnternet açık erişim+)
 • İbrahim Eren. Geriatrik Psikiyatri. Akademisyen Kitabevi. 2020 Bölüm 1
 • Örnek T., Bayraktar E., Özmen E.; Geriatrik Psikiyatri; Saray Tıp Kitabevi; 1992, İzmir
 • Yüksel, N.; Ruhsal Hastalıklar; Hatipoğlu Yayınevi, 1995, Ankara.
 • Tuncer,S., Bayraktar,E., Özmen,E.: Organik Mental Bozukluklar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:129, Ege Üniversitesi basımevi, Bornova-İZMIR
 • Gülistan Bahat, Tuğba Erdoğan, Mehmet Akif Karan. Yaşlı Nörolojik Hastaya Yaklaşım, 2018 http://www.itfnoroloji.org/geriyatri/geriyatri2.htm Öğr. Gör. Kadri Er. Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar Ve Rehabilitasyonu. Bölüm 4 ve 5
 • İTF Nöroloji. İstanbul Tıp Kitabevi
Önerilen Okumalar/Materyaller
 •  Ali Ağır. Yaşlılarda Ortaya Çıkan Psikolojik Değişiklikler. Psychological Changes in the Elderly. Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science 2020; 3 (2): 75-80
 • Ahmet Onur Keskin et al. Yaşlanma ve Yaşlılıkla İlgili Nörolojik Hastalıklar. Osmangazi Tıp Dergisi, 2016;38 (Özel Sayı 1): 75-82
 • Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA
 • Amerikan Psikiyatri Birliği : Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5). Washington DC, 2013´ten çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler

X
13

Huzurevi işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.