Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

TS 219 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 219
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste sağlık kavramı, sağlık sistemi, sağlık sisteminin örgütlenmesi, tasarımı ve Türkiye'deki sağlık örgütlenmesi, sağlık kurumlarının yönetimi, geçmişten bugüne sağlık sistemlerinin gelişimi, sağlık ekonomisi, insan kaynakları ve performans yönetimi gibi konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kavramını, sağlığı etkileyen faktörleri ve sağlık sisteminin özelliklerini tanımlayabilir.
  • Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel ve operasyonel süreçleri, hastane organizasyonunu açıklar.
  • Hastane üst düzey, orta düzey ve alt düzey yöneticilerinin görevlerini tanımlayabilir.
  • Türkiye'nin sağlık sistemini tarihsel süreçte açıklayabilir.
  • Bir sağlık kuruluşunun kuruluş sürecini açıklayabilir.
  • Sağlık ekonomisi ve uygulamalarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders; Sağlık kavramı, belirleyicileri, sağlık hizmetleri, hastane yapısı ve organizasyonu, stratejik plan, insan kaynakları ve performans yönetimi, kalite yönetimi. Türkiye ve Dünya’da sağlık örğütlenmesini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, Dersin Tanıtımı Sağlık Kavramı, Sağlık Hizmetleri Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 1. ve 2. Bölüm Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 1. Bölüm
2 Sağlığın Belirleyicileri Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 2. ve 3. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 2. Bölüm
3 Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri ve Organizasyonu Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 3. ve 4. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 3. Bölüm
4 Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri ve Organizasyonu Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 4. ve 5. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 4. Bölüm
5 Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi (1920- 1980 Gelişmeleri) Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 5. ve 6. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 5. Bölüm
6 Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi (1980-2010 Gelişmeleri) Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 7. ve 8. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 6. Bölüm
7 Türkiyenin Sağlık Sisteminin Güncel Durumu (Sağlıkta Dönüşüm, Şehir Hastaneleri ve güncel Sağlık Yasaları) Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 8. ve 9. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 7. Bölüm
8 Ara sınav -
9 Türkiyenin Sağlık Sisteminin Güncel Durumu (Sağlıkta Dönüşüm, Şehir Hastaneleri ve güncel Sağlık Yasaları) Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 9. ve 10. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I- AÖF 2017 8. Bölüm
10 Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 11. ve 12. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi II- AÖF 2017 2. Bölüm
11 Sağlık Kuruluşunun Kuruluş Aşamaları Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 13. ve 14. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi II- AÖF 2017 3. Bölüm
12 Sağlık Hizmetleri Finansmanı Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 14. ve 15. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi II- AÖF 2017 5. Bölüm
13 Sağlık Hizmetleri Finansmanı Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 16. ve 17. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi II- AÖF 2017 6. Bölüm
14 Sağlık Ekonomisi Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 29. Bölüm, Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi II- AÖF 2017 8. Bölüm
15 Öğrenci Sunumları -
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2022. Hastane ve Saglık Kurumları Yönetimi. Siyasal Yayınları

Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Konular, İsmail Ağırbaş Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar, 2020 ISBN: 9786057877123

AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I-  AÖF 2017 ISBN: E-ISBN 978-975-06-2801-6

AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi II- AÖF 2017978-975-06-3179-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı 2. Yrd. Doç. Dr. Ünsalan, E. Öğr. Gör. Şimşeker, B.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (Meslek Yüksekokulları İçin), Ankara, 5. Baskı 3. Akal.Z.(1998).İşletmelerde Performans Ölçüm ve denetimi, Ankara,3. Baskı 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü Hastane Yönetim Eğitimi Referans Notları 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Ders Notları 6. Tıp ve Sağlık Mevzuatı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.