Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

TS 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlıkta Araştırma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; bilim ve bilimsel araştırma hakkında bilgi edinmesi; araştırma konusunu ve yöntemini belirleme, geliştirme, projelendirme ve sonuçlandırma aşamalarını kavraması; veri toplamada kullanılan yöntemleri, geçerli ve güvenilir veri toplamak için yapılması gerekenleri kavraması; toplanan verilerin istatistiksel analizi konusunda bilgi edinmesi; sunulan bulguları anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırmanın temel ilke ve niteliklerini açıklayabilecektir.
  • Araştırma tiplerini tanımlayabilecektir.
  • Yapılan bir araştımayı inceleyebilecektir.
  • Bir araştırma planlayabilecektir.
  • Veri toplayıp, bulgularını sunabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders: Bir araştırmanın temel ilke ve niteliklerini, araştırma tiplerinin kavramayı, bir araştırmayı planlamayı, veri toplamayı ve bu verilerin yorumlanmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırmanın temel ilkeleri ve nitelikleri T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali
2 Epidemiyoloji ve Etiyoloji T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 3-5
3 Araştırma yöntemleri 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 5-7
4 Araştırma yöntemleri 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa:7 -9
5 Araştırma projelendirme ve yürütme T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa:10-13
6 Analiz ve Değerlendirme T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 3-13
7 Araştırma Raporu Hazırlama T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 3-15
8 Araştırma Rapor sunumu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 1-15
9 Araştırma Rapor sunumu İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi
10 Araştırma Rapor sunumu Planlanan hipoteze göre veri toplama formu ile
11 Araştırma Rapor sunumu Planlanan hipoteze göre veri toplama formu ile
12 Araştırma Rapor sunumu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 15-32
13 Araştırma Rapor sunumu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatistik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 15-32
14 Proje Poster Sunumu Microsoft office excel tablo ve grafik oluşturma için eğitim videoları
15 Dönemin gözden geçirilmesi Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Sağlık Bilimlerinde  Araştırma ve Tez Yapma Rehberi (Projelendirme, Uygulama, Rapor Yazma), 2019; Prof Dr Recep Akdur , Başkent Üniversitesi 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu Hatipoğlu Yayıncılık, 6. baskı 2013. ISBN: 9789757527930  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
42
42
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

X
13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.