Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

TS 122 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Farmakoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 122
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yollarını tanımlayabilecektir.
  • İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecektir.
  • İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilecektir.
  • Yaşlı bakımda sık kullanılan sistem ilaçlarını (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, genitoüriner sistem, sinir sistemi, endokrin sistemi) tanımlayabilecektir.
  • Yaşlı bakımda sık kullanılan ilaçların etkilerini ve yan etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders genel farmakoloji, antibiyotikler, sinir sistemini etkileyen ilaçlar, kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları, endokrin sistem ilaçları, analjezik ve anti-inflamatuar ilaçlar, kas iskelet sistemi ilaçları kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Genel Farmakoloji I Farmasötik şekiller
2 Genel Farmakoloji II İlaçların uygulanma yolları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 1-59
3 Genel Farmakoloji III İlaçların Emilimi, Dağılımı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 1-59
4 Genel Farmakoloji IV İlaçların Metabolizması ve Atılımı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 1-59
5 Genel Farmakoloji V İlaçların etkisini değiştiren faktörler İlaç etkileşimleri Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 1-59
6 Kardiyovasküler sistem ilaçları I Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 61-81
7 Kardiyovasküler sistem ilaçları II Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 127-167
8 ARA SINAV
9 Solunum sistemi ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 121-127
10 Gastrointestinal Sistem İlaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 191-223
11 Sinir Sistemi ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 103-127
12 Analjezik ve Anti-inflamatuar İlaçlar Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 153-185
13 Endokrin sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 191-223
14 Antimikrobiyal ilaçlar Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, 2010,sayfa 205-210
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı

Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kayaalp, S.O.(2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji (12.baskı). Ankara : Pelikan Yayıncılık.

Prof.Dr. Öner Süzer, Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tip Kitabevi 2002

Doç. Dr. Zafer Güney, Farmakoloji; Klinisyen Tıp Kitabevleri ve Nobel Tıp Kitabevleri, 2004

Howlan, Mycek, Çevirmen: Prof.Dr. Filiz Onat, Doç.Dr. Zafer Gören, Doç.Dr. Atila Karaalp, Lippincott Farmakoloji. Nobel Tıp Kitabevi,

2009 Doç.Dr. Haki Kara. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji. Göktuğ basın yayın dağıtım pazarlama, Amasya, 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
28
0
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.