Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

HUK 134 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 134
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hukukunun temel kaynakları ve mevzuatı konusunda genel bir anlayış geliştirilmesi, çalışma yaşamında yetki ve sorumlulukları açısından ilgili mevzuattan nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi edinilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık hakkını yaşam hakkı ile ilişkisi içinde irdeleyebilecek,
  • Sağlık hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecek,
  • Sağlık hukukunun uluslararası ve ulusal kaynaklarını açıklayabilecek
  • Sağlık hukuku alanında sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hak ve sorumluluklarını sınıflandırabilecek
  • Sağlık hukuku ile ilgili hukuki uyuşmazlıkları tartışabileceklerdir
Ders Tanımı Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklar, sağlık çalışanları ve hasta hak ve sorumlulukları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık hakkı ve sağlık hizmeti Dilşad Çiğdem Sever, “Sağlık Kamu Hizmetinin Sunulması, Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2. baskı, Ankara 2021, ss.77-126;
2 Sağlık Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 75-107; Özge Yücel, “Sağlık ve Tıp Hukukunda Kavramlar ve Mevzuat”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.27-39
3 Sağlık Hukukunun Uluslararası ve Ulusal Kaynakları Özge Yücel, “Sağlık ve Tıp Hukukunda Kavramlar ve Mevzuat”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.39-48
4 Hasta ve Sağlık Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri(1) Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 39-73; Gürkan Sert, “Hasta Hakları”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.127-155
5 Hasta ve Sağlık Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri(2) Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 329-377; Gürkan Sert, “Hasta Hakları”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.127-155
6 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları(1) Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 115-241; Özge Yücel, “Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları ve Hasta ve Hekim ile Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.287-328
7 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları(2) Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 115-241; Özge Yücel, “Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları ve Hasta ve Hekim ile Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.287-328
8 ARA SINAV
9 Sağlık Hizmetlerinde Hukuki Sorumluluk(1) Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 379-453; Özge Yücel, “Hekimin, Özel Sağlık Kuruluşlarının, İlaç Üreticisinin ve Eczacının Yükümlülükleri ve Hukuksal Sorumluluğu”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.433-515
10 Sağlık Hizmetlerinde Hukuki Sorumluluk(2) Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 379-453; Özge Yücel, “Hekimin, Özel Sağlık Kuruluşlarının, İlaç Üreticisinin ve Eczacının Yükümlülükleri ve Hukuksal Sorumluluğu”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.433-515
11 Sağlık Hizmetlerinde Ceza Sorumluluğu Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 465-613; Tuğrul Katoğlu, “Ceza Hukuku Bakımından Tıbbi Faaliyetlerin Hukuka Uygunluğu ve Hekimin Ceza Sorumluluğu”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.377-430
12 Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 453-463; Dilşad Çiğdem Sever, “Danıştay Kararları Işığında İdarenin Hukuki Sorumluluğu”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (Editörler: Özge Yücel-Gürkan Sert), Seçkin, 2.baskı, Ankara 2021, ss.363-376
13 Organ ve Doku Nakli Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 243-268
14 Tıbbi Araştırmalar ve Özellik Arz Eden Diğer Tıbbi Müdahaleler Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, ss. 268-283
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, Seçkin 24.Baskı, Ankara 2021 (Bu ve diğer kaynaklara üniversitemiz kütüphanesi veri tabanlarından Turcademy kapsamında ulaşabilirsiniz).

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gürkan Sert, Tıp Hukuku ve Etiği Derslerine Giriş, Seçkin 1.Baskı, Ankara 2020; Özge Yücel-Gürkan Sert(Editörler), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Seçkin 2.baskı, Ankara 2021.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.