Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

CG 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Davranış Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 216
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin davranışa yönelik yaklaşımları öğrenmesi, hedef davranışı bilmesi, davranış yönetme tekniklerini tanıması, davranış sağaltım planını uygulamada öğretmene yardımcı olabilmesi, değiştirilen davranışın sürdürülebilirliğini sağlamada öğretmene destek olmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Davranışa yönelik yaklaşımları açıklayabilecektir.
  • Hedef davranışı tanımlayabilecektir.
  • Hedef davranışın ölçümünü yapabilecektir.
  • Davranış yönetme tekniklerini tanıyabilecektir.
  • Davranış sağaltım planını uygulamada öğretmene destek olabilecektir.
  • Değiştirilen davranışın sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders davranışa yönelik yaklaşımlar, çocuklarda görülen davranış problemleri ve bunları yönetme teknikleri, olumlu davranış kazandırma ve olumsuz davranışları azaltma yöntemlerini içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Cüceloğlu, D. (2015). İnsan ve davranışı. Remzi Kitabevi.s: 50-65
2 Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar) Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 2-20
3 Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar) Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 2-20
4 Çocuklarda Olumsuz Davranışları Belirleme (Hedef Davranışı Belirleme) Hedef Davranışın Ölçümü Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 40-62
5 Çocuklarda Olumsuz Davranışları Belirleme-Olgu Tartışması Öğretim elemanının vereceği olgular
6 Davranış Kaydı Teknikleri Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 68-105
7 Ara Sınav
8 Davranış Sağaltımı Planlama Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 173-210
9 Davranış Sağaltımı Planlama Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 173-210
10 Çocuklarda Olumlu Davranış Kazandırma Süreci Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 213-255
11 Çocuklardaki Olumsuz Davranışların Azaltılması Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s:293-327
12 Çocuklarda Olumsuz Davranış Azaltılması-Olgu Tartışma Öğretim elemanının vereceği olgular
13 Davranışta Kalıcılık ve Genelleştirme Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s:293-327
14 Davranış Değiştirme Sürecinde Aile Öğretim elemanın derlediği kaynaklar-Ders notları
15 Değerlendirme Öğretim elemanının vereceği olgular
16 Final

 

Ders Kitabı

Alberto, P.A. (2015) Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları ISBN:978-605-133-94-1

Cüceloğlu D. (2018).İnsan Ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. ISBN:978-975-14-1869-2

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Özyürek M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara ISBN:9789754992427

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
4
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler

13

Huzurevi işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.