Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

BLG 153 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Entegre Ofis Programları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BLG 153
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu kursla, bilgisayar teknolojilerine (BT) giriş düzeyinde bilgi sağlanmaktadır. Yalnız bilgisayarlar, işletim sistemleri, ağlar, internet, sistem güvenliği, BT etiği ve yasal yönü değil, aynı zamanda kelime işlem, tablolama, internetten bilgi edinme, e-mail yönetimi konuları da irdelenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramlarını açıklayabilecek,
  • Kelime işlemci programında metin hazırlayabilecek,
  • Bilgisayar donanımlarını tanımlayabilecek,
  • Tablolama programında tablo ve grafik hazırlayabilecek,
  • Excel programında fonksiyon tanımlayabilecek,
Ders Tanımı Temel bilgi teknolojileri kavramları, windows işletim sistemi, dosyalama, yedekleme, klasör oluşturma, internet ve iletişim, kelime işlem programının kullanımı, excel fonksiyonlarının kullanımı ve örnek uygulamalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Teknolojisinin (BT) Temel Kavramları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 1
2 Bilgisayar donanımlarının tanımı Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 2
3 Dosya kullanımı, yedekleme Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 3
4 İnternetten bilgi edinme, e-mail hesaplarının yönetimi Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 4
5 Kelime işlem programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 5
6 Kelime işlem programının kullanımı, bilimsel yazı örnek uygulama Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 6-7
7 Kelime işlem programının kullanımı, bilimsel yazı örnek uygulama Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 6-7
8 Ara Sınav
9 Tablolama programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 8
10 Tablolama programında tablo ve grafik oluşturma Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, Bölüm 8
11 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 114-.146
12 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 114-.146
13 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 114-.146
14 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar Osman Gürkan, "Microsoft Office 2016", Nirvana Yayınları (2016), sf. 114-.146
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Osman Gürkan (2013). "Microsoft Office 2010", Nirvana Yayınları. ISBN: 9789758878734 

Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri) Yrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Final Sınavı
1
9
9
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Yaşlı, yaşlının ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar, yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyokültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergiler ve temel düzeyde rehabilitasyon programını planlayarak uygular.

13

Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz evi, bakım evi vb.) açıklar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.