Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

YB 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 250
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaşlı bireylerde sık görülen nörolojik hastalıklar hakkında temel kavramsal bilgileri açıklama ve bu hastalıklara sahip yaşlı bireye bakım ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamaları açıklama ve kullanma.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlılarda görülen nörolojik hastalıklar hakkında bilgi edinir.
  • Nörolojik hastalıklara ilişkin bakım gereksinimlerini bilir ve bu bakım gereksinimlerini uygulayabilmeyi öğrenir
Ders Tanımı Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler, serebrovasküler hastalıklar, demans oluşturan durumlar, Parkinson hastalığı, epilepsi, periferik nöropatiler, vitamin B12 eksikliği, baş ağrıları, multipl skleroz, kas hastalıkları, Stupor ve koma konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Serebrovasküler hastalıklar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Serebrovasküler hastalıklar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Demans oluşturan durumlar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Parkinson hastalığı. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Epilepsi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Periferik nöropatiler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Vitamin B12 eksikliği Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Baş ağrıları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Multipl skleroz, kas hastalıkları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Multipl skleroz, kas hastalıkları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Stupor ve koma Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final SINAVI Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar

 

Ders Kitabı 1.Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA 2.Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA\n3. PowerPoint sunumlar.
Önerilen Okumalar/Materyaller Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
3
15
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
22
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.