Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

YB 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 240
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaşlılarda görülen romatolojik hastalıkların nedenleri, belirti ve bulguları, tedavi ve sınıflandırılması, hastalıkların bakımı hakkında genel bilgi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Romatolojik hastalıkları tanımlar.
  • Romatolojik hastalıkların bakımını uygulayabilecek.
  • Hareket sistemi hastalıklarının tanımını ve bakımını öğrenebilecek
  • Romatolojik hastalıklarda, hastanın rehabilitason gereksinimlerini açıklayabilecek.
  • Güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirebilecek teorik bilgi ve pratik beceriyi öğrenebilecektir.
Ders Tanımı Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları. Yaşlılığa bağlı iskelet ve hareket sistemi değişiklikleri. Osteoporoz, Yaşlılarda kırıklar. Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit. Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları. Kronik yorgunluk sendromu. Ağrı. Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve güncel rehabilitasyon yaklaşımlarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:637-644
2 Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006.sf;645-654
3 Osteoporoz . http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=osteoporoz#content
4 Yaşlılarda kırıklar. http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=yaslilardadusme#content
5 Kollajen doku hastalıkları. http://www.dicle.edu.tr/Contents/05551870-c1d6-4a09-802c-743727faa5b2.pdf
6 Romatoid artrit Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf: 655-660
7 Ağrı. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:719-728, http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=yaslilardaagrisorun#content
8 ARA SINAV
9 Ankilozan spondilit
10 Kronik yorgunluk sendromu.
11 Gut Hastalığı. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:713-719
12 Osteoartoz http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=Osteoartroz#content, Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:661-668
13 Tendinit, bursit, ayak sorunları
14 Romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve güncel rehabilitasyon yaklaşımları Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006.sf:681-702, sf:763-780
15 FİNAL
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. , ANKARA \n 2.Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 3.Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 4.Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Kitabı 2013, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, , Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 5.Sabuncu F., AY F.A., 2010 Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp, 6. PowerPoint sunumlar.
Önerilen Okumalar/Materyaller Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
7
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
7
8
56
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.