Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

YB 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uğraş Terapisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 230
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacı ile yapılabilecek uğraş terapisi yöntem ve uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlı insanların bağımsız olarak yaşaması için mümkün olduğunca aktif kalmasını sağlayacak aktiviteler üretebilecektir.
  • Günlük yaşam becerilerini korumak veya geliştirmek için seçilen görevlere yaşlı katılımını sağlayabilecektir.
  • Yaşlı bireyin yapacağı aktivite için gerekli olan malzeme seçimini yapabilecektir.
  • Yaşlı bireyin ihtiyacına uygun aktiviteyi seçebilecektir.
  • Yaşlılıkta uğraş terapisinin önemini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Uğraş terapisinde temel prensipler ve planlama, malzemelerin tanıtımı, sinema, tiyatro, konser ve müze ziyaretleri gibi kültür aktiviteleri, fotoğraf, resim, şiir, roman ve heykel gibi güzel sanatlarla ilgili aktiviteler, ev bitkisi yetiştirme ve bakımı, ev hayvanı besleme ve bakımı, nörogelişimsel tedavi yöntemleri, meşguliyet terapisinde biyomekanik yaklaşımlar, ekonomik değer yaratabilecek meşguliyet terapileri, sergi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uğraş terapisinin tanımı ve tarihsel gelişimi Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 1-200
2 Yaşlılıkta uğraş terapisinin önemi. Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 1-200
3 Yaşlı bireylerin yaşam alanlarının düzenlenmesi ve ergonomi Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 236-240
4 Zihinsel aktiviteler Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 22-37
5 Psikomotor aktiviteler Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 3-13
6 Sanat aktivitileri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 37-39
7 Egzersiz ve sportif aktiviteler Temel Gerontoloji yaşlılık bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 127-133
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Müzik aktiviteleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 39-43
10 Hobi aktiviteleri Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 157-163
11 Oyun aktiviteleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 46-49
12 Dış mekan aktiviteleri Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 178-190
13 Manevi bakım aktiviteleri Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 172-177
14 Solunum rehabilitasyonu aktiviteleri Karaduman A. ve Tunca Yılmaz A. Fizyoterapi rehabilitasyon: Nörolojik rehabilitasyon kardiyopulmoner rehabilitasyon. 1. Baskı, Ankara: Hipokrat Yayınevi, 2016. S:343-371
15 Genel tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı
  • Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, ISBN: 978-605-133-047-1
  • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, (açık erişim kaynak) https://tinyurl.com/56a6pxfd  
  • Karaduman A. ve Tunca Yılmaz A. Fizyoterapi rehabilitasyon: Nörolojik rehabilitasyon kardiyopulmoner rehabilitasyon. 1. Baskı, Ankara: Hipokrat Yayınevi, 2016. ISBN: 978-605-9160-26-1
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • International Handbook of Occupational Therapy Interventions, Ingrid Söderback, Springer 2009. ISBN 978-3-319-08141-0
  • Alison McConell, Respiratory Muscle Training, Elsevier,2013, eBook ISBN: 9780702054556

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.