Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

YB 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlılık ve Enfeksiyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 209
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencinin enfeksiyon kavramının tanımını ve tarihsel gelişimini bilmesi, Covid -19 enfeksiyonu, hastane enfeksiyonlarının ve önemli enfeksiyon hastalıklarının nedenlerini bilerek gerekli önlemleri alabilmesi ve uygun bakımı sunabilmesi, hastanede enfeksiyon kontrolünü bilerek uygulamalarına yansıtabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Enfeksiyon kavramının tanımını yapabilecektir.
 • Yaşlılarda enfeksiyon belirti ve bulgularını takip edebilecektir.
 • Hastane enfeksiyonlarını bilir ve gerekli önlemleri alabilecektir.
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımlarını bilecektir.
 • Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar ve korunma yollarını açıklayabilecektir.
 • Üriner sistem enfeksiyonlarını ve korunma yollarını bilecektir.
 • Deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar ve korunma yollarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Yaşlı bireylerde sık görülen enfeksiyon hastalıklarının ve bu hastalıklardan korunma yollarının anlatıldığı bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi.
2 Enfeksiyon nedir? Enfeksiyon hastalıkları nedir? Bulaşıcı hastalıkların önemi. Bulaşıcı hastalık etkenleri ve genel özellikleri. Vücudun savunma mekanizmaları. Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
3 Enfeksiyon hastalıklarında görülen belirtiler ve genel bakım ilkeleri Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
4 Hastane enfeksiyonları ve izolasyon yöntemleri. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
5 Bulaşıcı hastalıklarda aşının önemi Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
6 Yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
7 Escherichia Coli, Asinetobacter ve MRSA-VRE Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
8 Ara Sınav
9 Deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
10 Nazokomiyal solunum sistemi enfeksiyonları Akta Ş F. Nozokomiyal pnömoni, Klimik Derg 2000;13:3-6
11 Nazokomiyal üreme sistemi enfeksiyonları Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
12 Sindirim yoluyla bulaşan hastalıklar Topçuoğlu M, Durna Z, Karadakovan A, Nörolojik Bilimler Hemşireliği, 2013. ISBN: 978-975-420-963-1
13 Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
14 Makale Tartışması Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Derg 2009;36(3):226-233.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 • Görak G., Savaşer S., Yıldız S.,(2010). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık.
 • Özmete E, Varlı Myaşlılarda sık görülen durumlar-2 Kronik hastalıklar, 2018. ISBN: 978-605-9877-56-5
 • Karadakovan, A., Eti Aslan, F. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 5. Baskı, Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2020. ISBN: 9786052585290
 • Durmaz Akyol, A. (Editör). Yoğun Bakım Hemşireliği. 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, 2023. ISBN: 9786258103762
 • Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Derg 2009;36(3):226-233.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
20
0
    Toplam
64

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.