Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 226 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcı Düşünme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 226
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaratıcı düşünme yaklaşımlarını tanımlayabilecektir.
  • Yaratıcı kişinin özelliklerini listeleyebilecektir.
  • Düşünmeyi geliştiren model ve teknikleri açıklayabilecektir.
  • Yaratıcı düşünme geliştirme tekniklerini uygulayabilecektir
  • Eleştirel düşünme örneklerini gösterebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders yaratıcı düşünme, yaratıcı kişinin özellikleri, düşünmeyi geliştiren model ve teknikler, eleştirel düşünme konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş /Dersin tanıtımı
2 Yaratıcı düşünme nedir? Düşünme öğrenilir mi? Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi Sayfa:11-26
3 Yaratıcılık sürecinin aşamaları, yaratıcılığın boyutları. http://www.itobiad.com/download/article-file/330162 Yaratıcılık Kavramı ile İlişkili Kuramsal Yaklaşımlar, Dilara ONUR Öğr. Gör. Dr., K.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü, Tülay ZORLU Doç.Dr., K.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü (Sayfa 1-18)
4 Yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler, Yaratıcı kişilik özellikleri. http://www.itobiad.com/download/article-file/330162 Yaratıcılık Kavramı ile İlişkili Kuramsal Yaklaşımlar, Dilara ONUR Öğr. Gör. Dr., K.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü, Tülay ZORLU Doç.Dr., K.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü (Sayfa 1-18)
5 Yaratıcılık ile ilgili kuramlar Yaratıcı Öğretme- David Starbubuck (Çeviri Yasemin Tahir) Yol Yayıncılık Sayfa (37-66)
6 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 1: Nasıl görebileceğini öğrenme Yaratıcı Öğretme- David Starbubuck (Çeviri Yasemin Tahit Yol Yayıncılık Sayfa (37-66)
7 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 2: Fikirleri görünür yapabilme Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün) Nobel Yaşam Yayınevi /Sayfa:141-168
8 Midterm
9 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 3: Akıcı düşünme Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün) Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
10 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 4: Harf kombinasyonları yapabilme Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
11 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 5: Bağlantısız olanla bağlantı kurma Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
12 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 6: Diğer tarafa bakabilme Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
13 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 7: Diğer dünyalara bakabilme Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
14 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 8: Aramadığın şeyi bulma Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
15 Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik teknikler Strateji 9: İşbirliği ruhunu canlandırma Yaratıcı Düşünme-David Cox (Çeviri Esra Ün)Nobel Yaşam Yayınevi 141-168
16 Final

 

Ders Kitabı

David Cox, Yaratıcı Düşünme. (Çeviri Esra Ün) Nobel Yaşam Yayınevi, 2018

David Starbubuck, Yaratıcı Öğretme (ÇeviriYasemin Tahir), Yol Yayıncılık, 2017

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Final Sınavı
1
11
11
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.