Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Eleştirel Düşünme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 221
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kritik düşünme becerisi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eleştirel düşünmeyi ve önemini tanımlayabilecektir.
  • Eleştirel düşünme strandartlarını tanımlayabilecektir.
  • Sorunları tanımlayarak, nedenlerini sıralayabilecektir.
  • Kendi duygu ve düşüncelerini eleştirel düşünme sistematiği içerisinde sunabilecektir.
  • Günlük hayatta karşılaştığı argümanların varsa tutarsızlıklarını analiz edebilecek yöntemleri uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin boyutları, eleştirel düşünme stratejilerinin duyuşsal ve bilişsel boyutlarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Eleştirel Düşünmeye Giriş
2 Eleştirel Düşünme Neden Önemlidir? Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Giriş: xxi-xxxiv
3 Eleştirel Düşüncenin Boyutları Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ss. 57-90
4 Eleştirel Düşünme Standartları Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013). Ss. 91-122
5 Eleştirel Düşünmeye Yönelten Sorular Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ss. 123-151
6 Düşünmenin Bileşenleri Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) ss. 153-186
7 Problem Çözme Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ss. 197-222
8 Arasınav
9 Eleştirel Okuma Eleştirel Dinleme Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015). Ss 25-70
10 Mantıklı Düşünme Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ss.223-260
11 Stratejik Düşünme I Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ss. 367-381
12 Stratejik Düşünme II Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) ss.383-399
13 Tartışma Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015) Ss. 99-129
14 Tartışma Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015). Ss. 99-129
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı

Paul Richard, Elder Linda, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. ISBN: 9786051335759

Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık ISBN: 9786053201175

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kurnaz, Ahmet, Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri , Planlama - Uygulama ve Değerlendirme, (2011) Konya: Eğitim Kitabevi ISBN: 9786054392452

Aybek Birsel, Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, (2010) Adana: Nobel Kitabevi ISBN: 9786053970859

Nosich M. Gerald, Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme Rehberi, Çev. Aybek Birsel, (2000) Ankara: Anı Yayıncılık ISBN: 9786051702018

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.